Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
VVD Voorschoten Lokaal en CDA ondertekenen coalitieakkoord

VOORSCHOTEN - De partijen VVD, Voorschoten Lokaal en CDA hebben de formatie afgerond en gaan de samenwerking de komende vier jaar met elkaar aan. Op dinsdag 5 juli ondertekenden zij het coalitieakkoord met de titel 'Voorschoten in verbinding vooruit'. Dit akkoord laat zien waar deze coalitie de komende jaren aan wil werken in Voorschoten.

In het akkoord staan 3 doelen waar de focus de aankomende 4 jaar op ligt:

1. Voorschoten blijft een heerlijk woondorp
Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om de boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.

2. Voorschoten heeft meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
Er wordt ingezet op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt dus op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. Maar er wordt ook gebouwd voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.

3. Voorschoten is duurzaam en toekomstbestendig
Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaat de coalitie aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, de rioleringen worden stap voor stap up-to-date gebracht. Ook wordt ervoor gezorgd dat de inwoners droge voeten houden in de toekomst en er wordt daarbij zorgvuldig omgegaan met de omgeving.

Dicht bij de inwoner
Het belangrijkste vinden de partijen dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat. De coalitie gaat de inwoners meer betrekken bij het maken van beleid en realiseren van de opgaven. De focus ligt op goede dienstverlening aan de inwoners. Inwoners worden bij meer onderwerpen uitgenodigd om actief mee te denken.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.