Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
VVD, CDA, D66, DLW en PVDA presenteren coalitieakoord

WASSENAAR - Zaterdag hebben de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA in de trouwzaal van Raadhuis De Paauw het coalitieakkoord ‘samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken’ gepresenteerd. Het coalitieakkoord kwam tot stand onder formateur Klaas Tigelaar.

De Wassenaarse gemeenschap staat voor grote maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid, voldoende betaalbare woningen, vergrijzing, toegang tot zorg en (verkeers-)veiligheid. Op lokaal niveau verlangen inwoners en ondernemers antwoorden op hun vragen, ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven en hulp bij problemen. Zij vragen om een betrokken gemeente die luistert, duidelijk en betrouwbaar is. Een gemeente die koers houdt in onstuimige tijden. De partijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA presenteren daarom een coalitieakkoord waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de behoeften van alle Wassenaarders, zo laten zij weten. De partijen werken samen vanuit eigen idealen en ambities; ze vinden elkaar in de overtuiging van wat goed is voor Wassenaar.

Wassenaar wil een inclusieve, groene en financieel gezonde gemeente zijn waar iedereen prettig kan leven, wonen en werken. Een plek waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar ouderen langer vitaal kunnen blijven. De coalitie streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. Het nieuwe college treedt verbindend op; 'we doen het immers samen voor Wassenaar'.

Kandidaat-wethouders
De wethouderskandidaat voor de portefeuile Financiën, Economie en Sport is Laurens van Doeveren (VVD). De heer Van Doeveren was VVD-fractievoorzitter in de vorige raadsperiode en zodoende goed bekend met Wassenaar. Hij is momenteel plaatsvervangend consul-generaal voor Nederland in 5 staten van de VS, en gevestigd in Atlanta, Georgia.

Wim Koetsier (CDA) wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Ruimte, duurzaamheid en verkeer. De heer Koetsier was in de vorige periode bijna vier jaar raadslid onder meer op het gebied van de fysieke leefomgeving. Verder heeft hij als ingenieur een zeer brede ervaring binnen het (internationale) bedrijfsleven.

D66 en PvdA dragen gezamenlijk Ritske Bloemendaal voor als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Sociaal domein, wonen en onderwijs. De heer Bloemendaal heeft ruime ervaring in de Wassenaarse politiek en was in een eerdere periode wethouder.

Ronald Zoutendijk is namens DLW de kandidaat-wethouder van Cultuur en Welzijn. De heer Zoutendijk is o.a. actief geweest als fractievoorzitter en was werkzaam als toezichthouder en bestuurder in talrijke maatschappelijke organisaties, in het bijzonder in het sociaal domein en in de filantropische sector, alsmede bij de overheid.

In de raadsvergadering van dinsdag 14 maart 2023 worden de beoogd wethouders geïnstalleerd.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.