Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Twee uitdagingen centraal tijdens bijeenkomst Wassenaarsche Bouwstichting

WASSENAAR - De Wassenaarsche Bouwstichting staat de aankomende jaren voor twee grote uitdagingen. Hoe kan de stichting zich maximaal inzetten om te voldoen aan de Nationale Prestatieafspraken? En kan de stichting lokaal en regionaal sterker worden door samenwerkingen aan te gaan met andere corporaties? Dat en meer werd dinsdagmiddag besproken tijdens de Stakeholdersbijeenkomst van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Die gaan over beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid van wonen, verduurzaming en leefbaarheid. Dat in combinatie met de aanpassing van de huurtoeslag en de huidige energiecrisis zorgt voor een extra grote uitdaging voor de bouwverenigingen.

De tweede uitdaging is het versterken van de groei en de samenwerking van de organisatie. De eerste stap hiervoor is inmiddels gezet met de overname van Vestia in het Westland. Om nog verder te groeien zoekt de stichting de samenwerking op met andere corporaties.

De Bouwstichting heeft al een beeld bij hoe ze met de twee uitdagingen om gaan. Zij gaan bijvoorbeeld met de gemeente in gesprek over de woningbouwopgave en binnen de stichting komt een strakker beleid omtrent verduurzaming en betaalbaarheid. Bij deze plannen wordt rekening gehouden met de input die de aanwezige partijen gaven tijdens de stakeholderbijeenkomst.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.