Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Sylvana Simons: 'Looproutes voor bepaalde groepen hoort niet'

OEGSTGEEST -De landelijke partij BIJ1 heeft vorige week Kamervragengesteldoverde motiemet daarin aparte looproutes voor statushouders van het CDA Oegstgeest. De fractievoorzitter van de partij, Sylvana Simons, vindt dat het creëren van andere looproutes voor bepaalde groepen niet hoort in Nederland.

CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk reageert op de Kamervragen met een uitgebreide schriftelijke reactie: 'Wij voelen een diepe verantwoordelijkheid om mensen die een dak boven het hoofd nodig hebben te helpen als dat kan. Tegelijk snappen we goed dat veel buurtbewoners zich zorgen maken over een forse verkeerstoename in een rustige omgeving, ongeacht welke groep mensen er tijdelijk komt te wonen en voor dat extra verkeer zorgt.'

Daarnaaststipthij in de reactie nogmaalsaan dat het CDA pleit voor een verkeersonderzoek om zo de zorgen van buurtbewoners weg te nemen: 'Daarom hebben we gevraagd om een verkeersonderzoek en daarom hebben we gevraagd om afspraken te maken om die extra verkeersbewegingen goed op te vangen en waar mogelijk extra drukte te spreiden. Als CDA-fractie hebben we uiteraard nooit gepleit voor een ‘gebiedsverbod’, een ‘omloopgebod’, het weren van groepen mensen uit een woonwijk, of wat dies meer zij.'

Geen contact
De motie waarover de commotie de afgelopen weken is ontstaan, is officieel ingetrokken. Dit omdat wethouder Jan Nieuwenhuis de alternatieve looproute opnam in de eisen richting het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA). Deze motie werd later alsnog opgepakt door landelijke media waarna BIJ1 Kamervragen heeft gesteld. Vooral het feit dat de partij geen contact heeft opgenomen met het CDA vindt Van Blitterswijk niet gepast: 'Als mevrouw Simons als landelijk volksvertegenwoordiger ons had gebeld vóór het stellen van de Kamervragen, hadden we dat hopelijk ook duidelijk kunnen maken.'

Op de aanvraag van het COA in samenwerking met Divorce Housing voor het huisvesten van 175 statushouders en 80 spoedzoekers, is inmiddelsgroen licht gegeven. Hetcollege en de burgemeester zijn numet de aanvraag bezig, maar volgens portefeuillehouder Peter Glasbeek kan het proces nog even duren: 'Inwoners en omwonenden kunnen namelijk bezwaar maken, belanghebbenden kunnen zelfs in hoger beroep', stelt Glasbeek in een eerdere vergadering.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.