Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Raad Oegstgeest grijpt in bij plan 137 woningen Hofbrouckerpark: 'We hebben op de pauzeknop gedrukt'

OEGSTGEEST - De fracties van VVD, Progressief Oegstgeest (PrO), CDA, D66 en Hart voor Oegstgeest (HvO) hebben door middel van een voorbereidingsbesluit ingegrepen tegen de komst van vier appartementenblokken in het Hofbrouckerpark.Projectontwikkelaar Sedoswildeze blokken vijf lagen hoog bouwen met slechts een gezamenlijke woonkamer en omroepfunctie, tot grote verbazing van de raad: 'We hebben de pauzeknop ingedrukt.'

Door: Julia den Heijer

Met het ingediende voorbereidingsbesluitheeftde gemeenteraad afgelopen donderdag in het geheim besloten dat er voor maximaal een jaar niets mag veranderen in het Hofbrouckerpark. De huizen rondom het Hofbrouckerpark in Oegstgeest zijn nameljk toe aan vervanging. De gemeente wil in plaats van die huizen vier woontorens in een maatschappelijke woonvorm. Projectontwikkelaar Sedos, die een deel van de grond bezit, kwam met het plan. In dit plan is de zorgfunctie van toepassing, maar dat blijkt al bereikt met alleen een gezamenlijke woonkamer en omroepfunctie. Dat zo weinig eisen al voldoende zou zijn voor een titel als maatschappelijke woonvorm, is voor de gemeenteraad een reden om actie te ondernemen.

Het woningbouwproject heet het ‘Vijverparck’. In het plan zitten appartementencomplexen met vijf bouwlagen met een bouwhoogte van zestien meter. Het gaat in totaal om 137 woningen. De twee complexen met een parkeerkelder zijn gepland op de Piet Heinlaan, 44 luxe koopappartementen. De twee andere complexen komen aan de Hazeboslaan waarin 43 sociale en middeldure huurappartementen moeten komen en 50 middeldure en dure huurappartementen. Projectontwikkelaar Sedos laat in een reactie weten verbaasd te zijn over het voorbereidingsbesluit. Dat voelt als een zeer onaangename verrassing: 'Nadat er eindelijk na vele jaren overleg tussen Sedos en het college van B&W overeenstemming is bereikt, dreigt nu verdere vertraging.'

'Wij voelen ons gesteund door verontruste signalen van inwoners'
CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk benadrukt dat Oegstgeest een fijn dorp is om te wonen vanwege het groene karakter: 'Onze missieis om ervoor te zorgen dat het hier over 10, 20 jaar minstens zo fijn wonen is. Het Hofbrouckerpark is daarin een belangrijk gebied.'

VVD-raadslid Eric Bouw is vooral blij met de extra tijd die er nu is door het voorbereidingsbesluit: 'In Oegstgeest zijn een aantal grootschalige woningprojecten (oa NRG Zuid, Overgeest) gaande, waarbij het spaarzame groen ernstig onder druk staat. De impact op groen, voorzieningen en verkeers- & parkeerdruk nopen tot meer tijd om een weloverwogen beslissing te nemen voor dit belangrijke, centrale gebied in Oegstgeest waarin 3 scholen en twee grote sportverenigingen gevestigd zijn.'

Volgens Bouw zijn er ook uit de wijkvereniging Hofbroukerpark/Hofwijk negatieve geluiden: 'Wij voelen ons gesteund in deze keuze voor meer tijd, door de signalen die verontruste inwoners afgeven, zoals onder andere. blijkt uit de recente brief van wijkvereniging Hofbrouckerpark/Hofwijk.' Sedos krijgt de indruk dat een klein groepje geprivilegieerde omwonenden complexgewijze woningbouw in de nabijheid van hun woningen wil frustreren: 'Deze enkelingen weten bepaalde fracties in de gemeenteraad kennelijk zodanig te bespelen dat de belangen van woningzoekenden in Oegstgeest nu het onderspit dreigen te delven.'

'Een enkele gemeenschappelijke ruimte maken is niet genoeg'
Raadslid van de oppositiepartij D66, Arne-Jan Vos, vindt de plannen van Sedos niet acceptabel: 'Bebouwing in dit gebied is voorons slechts onder twee voorwaarden bespreekbaar. Er moet fors minder gebouwd worden dan nu wordt voorgesteld en bebouwing moet woongelegenheid scheppen voor mensen die zorg nodig hebben. Deze zorgeis moet stevig vastgelegd worden: een enkele gemeenschappelijke ruimte maken is niet genoeg.'

HvO heeft ook meegewerkt aan het besluit, raadslid Jaap van den Broek zei in de VrijMiBo van vorige week blij te zijn als raad te kunnen ingrijpen. Lokaal daarentegen is kritisch over het proces, zij hadden ook graag het voorbereidingsbesluit mede ingediend: 'VVD, PrO, CDA, D66 en HvO hebben Lokaal Oegstgeest niet benaderd om het voorstel mede in te dienen. Dat is volstrekt onbegrijpelijk omdat juist Lokaal Oegstgeest zich altijd zeer expliciet heeft uitgesproken voor het behoud van het Hofbrouckerpark', laat een teleurgestelde Eelke van den Ouweelen weten in een reactie.

'Ze blazen zo de eigen coalitie op'
De gang van zaken roept bij Van den Ouweelen grote vraagtekens op: 'Maandag in eenverschenen persbericht van Sedos valt te lezen dat de coalitiefracties “al in oktober/ november door de betrokken wethouder(s) zijn geïnformeerd”. Dit is stuitend en staat in schril contrast met de mooie woorden over openheid en transparantie bij de presentatie van de doorstart van dit college.' Van den Ouweelen vindt daarom dat er niks is veranderd, en ziet nu vooral paniekvoetbal: 'Partijen proberen te redden wat er te redden valt, maar zijn eigenlijk de regie volledig kwijt.Ze blazen zo de eigen coalitie op.'

Van den Ouweelen krijgt daarnaast de indruk dat de VVD voor een tweede keer de stekker uit de planvorming van wethouder Peter Glasbeek trekt en vindt het opmerkelijk dat PrO het besluit steunt: 'Daarmee laat PrO haar eigen wethouder voor een tweede keer in zijn hemd staan. Dit lijkt voor de tweede maal het einde van PrO in deze coalitie.'
Vooruitlopend op de beeldvormende presentatie tijdens de raadsvergadering van a.s. donderdag 28 januari komt Sedos samen met het college van B&W met een aangepast plan: 'Dit plan past binnen het bestemmingsplan en de gemeentelijke woonvisie', aldus Sedos.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor denieuwsbrief.
Luister ook naarUnity.NU.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.