Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
PvdA Voorschoten herdenkt politici op Dag van de Arbeid

VOORSCHOTEN - De PvdA in Voorschoten herdenkt deze maandag Piet den Hartog (1948-2000). “Onze voormalige wethouder van Voorschoten was een markant politicus”, meldt secretaris Jan Spendel van de PvdA Voorschoten.

Piet den Hartog, geboren 25 februari 1948 in Rijswijk, was de adjunct-directeur economische zaken van opleidingsinstituut in de mobiliteitsbranche InnoVam en zou later uitgroeien tot een markant Voorschotense politicus. Spendel: “Piet was een toegankelijk persoon, een inspirator en stond midden in de dorpse gemeenschap. In 1998 werd hij wethouder Welzijn, Zorg en Sociale Zaken”. Een functie die hij ambieerde, want dan kon hij meer in Voorschoten voor elkaar krijgen. Met zijn grote kennis van het dorp vergemakkelijkte hij het werk van de ambtenaren bij de voorbereiding en uitvoering van talloze raadsbesluiten.”

Piet den Hartog kwam op 31 oktober 1991 door het vertrek van toenmalig raadslid Ronald Kalfsbeek in de gemeenteraad van Voorschoten. Hij vormde toen met Peter Dordregter en Mieke Breunesse-Stigter de PvdA-fractie. “Piet den Hartog was een echte volksvertegenwoordiger. Hij had contact met de bevolking en wist daardoor wat er allemaal speelde. Zo kon hij besluiten nemen en voorstellen doen in het belang van de gemeenschap. Hij was als raadslid praktisch ingesteld”, aldus Spendel.

“Ook als wethouder stond Piet dicht bij de Voorschotenaren. Hij wilde met iedereen goed contact hebben en houden. Zo bleek uit onderzoek dat de jongeren in Voorschoten zich niet meer serieus genomen voelden door de politiek. Ze kwamen niet meer met hun problemen naar de gemeente toe. Piet den Hartog ging toen zelf naar de jongeren toe onder het motto ‘De wethouder komt naar u toe deze winter’.” Het eerste jongereninspraakuur vond plaats op een avond in september 1998 in buurthuis Alettahof in Noord-Hofland. Wethouder Piet den Hartog wil van de twintig aanwezige jongeren zelf horen wat ze te zeggen hadden. Over dat eerste inspraakuur waren de jongeren heel tevreden. Zo ook wethouder Piet den Hartog die hiermee doorging. De scouting, de Vlietwijk, jongerencentrum Vlietwijk en de voetbalvereniging Voorschoten ’97, allemaal kregen ze de wethouder op bezoek.

Zaterdag 22 januari 2000 overleed Piet den Hartog, veel te jong op 51-jarige leeftijd in de functie van wethouder van Voorschoten. Hij was het boegbeeld van de PvdA in zijn geliefde dorp Voorschoten. Bij de herdenkingsbijeenkomst op 28 januari 2000 werden lovende woorden over Piet den Hartog uitgesproken. Toenmalig Burgemeester Peter Cannegieter zei over de kwaliteiten van Piet als mens en politicus: “Succesvolle politici zijn zelden bij iedereen geliefd. Piet den Hartog was dat wel. Hij streed voor zijn idealen vanuit een nobele, humane inborst, opkomend voor de zwakkeren en bouwend aan een zijns inziens rijkere, boeiende en bevredigende samenleving.”

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.