Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Partij voor de Dieren tegen vangen van muskusratten in Roomburgerpark

In het Roomburgerpark in Leiden hangen sinds kort waarschuwingsborden voor hondenbezitters. “Houd uw huisdieren aan de lijn en uit het water”, zo staat er te lezen. De reden daarvoor is dat het Hoogheemraadschap van Rijnland klemmen heeft laten plaatsen om muskusratten te vangen.

Muskusrattenbeheer is een wettelijke taak van het waterschap. Dijken, oevers en kanalen moeten worden beschermd tegen schade die de knaagdieren veroorzaken door het graven van gangen. “Maar hier in het park kunnen ze helemaal geen kwaad”, zegt Harbert van der Kaap die namens de Partij voor de Dieren in het bestuur van het waterschap zitting heeft. “Dit dient maar één doel: uitroeien.”

Volgens Van der Kaap is het bestrijden van de muskusratten op plekken zoals in het Roomburgerpark niet alleen nutteloos, maar ook extreem kostbaar: “Jaarlijks geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland er drie miljoen euro aan uit.” Volgens een filmpje op de website van de gezamenlijke waterschappen gaat het landelijk zelfs om dertig miljoen euro.

Ook de Partij voor de Dieren in de Leidse gemeenteraad is mordicus tegen het vangen van muskusratten met behulp van klemmen en verdrinkingskooien. “De gemeente doet hier niets aan omdat het Hoogheemraadschap de ratten bestrijdt, maar die doen dat toch ook echt in Leidse wateren. En dan moet de gemeente daar wel degelijk iets van vinden. En er ook iets tegen doen”, vindt fractievoorzitter Martine van Schaik. “Want de ‘bijvangst’ van de klemmen en kooien zijn allerlei Leidse dieren: eenden, aalscholvers, maar ook vissen.”

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.