Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Pachters starten op perceel Wassenaar Land van Ons

WASSENAAR – Erwin de Jong en Marlijn Nauta starten als toekomstige pachters van het perceel van Land van Ons in Wassenaar. Zij beginnen alvast met het land gereed te maken voor hun tuinbouwbedrijf. Afgelopen week hebben beide partijen hierover afspraken gemaakt en binnenkort zal een pachtovereenkomst worden getekend.

Erwin de Jong en Marlijn Nauta zijn tuinders van de zelfoogsttuin NoordWIJde in Noordwijk. Buurtbewoners oogsten daar wekelijks zelf hun groenten. Door deze zelfoogst realiseren Erwin en Marlijn een verbinding tussen de boer die verbouwt en de burger die rechtstreeks koopt van het land. Ze geven regelmatig uitleg over hun duurzame manier van werken. Ze bouwen actief aan een gemeenschap rond hun tuin. Mensen die zelf met de handen in de aarde en hun hoofd in de wind willen werken, doen mee als vrijwilliger.

Nu mogen de twee tuinders ook aan de slag in Wassenaar. Volgens Erwin de Jong biedt het perceel prachtige kansen voor duurzame landbouw. Hij geeft aan dat ze ook hier gezonde en smakelijker producten van het land willen afzetten in de nabije omgeving, en daarbij ook de bodem willen herstellen en de biodiversiteit stimuleren. Net als in Noordwijk willen Nauta en de Jong mensen uit te omgeving hierbij betrekken en onderdeel laten zijn van de kweek.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.