Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Paarse vrijdag groots gevierd op het Vlietland College

LEIDEN - Het is vandaag paarse vrijdag. Op deze dag tonen scholieren en studenten hun solidariteit voor lhbt+'ers door het dragen van de kleur paars op school. Op het Vlietlandcollege werd paarse vrijdag groots gevierd. Zo was de hele school paars versierd, was er een wedstrijd tussen de klassen wie het meest paars droeg en kwam schrijver Splinter Chabot langs.

'Inclusiviteit is in de cultuur en identiteit van onze school verankerd en op Paarse Vrijdag vieren we dat. Wij zijn een school waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn,' lichtRector Mathieu Arnouts toe. 'Wij zoeken naar overeenkomsten niet naar tegenstellingen. Inclusiviteit mag in onze identiteit verankerd zijn, dat neemt niet weg dat er onderhoud nodig is, al was het alleen maar omdat er steeds nieuwe leerlingen binnenkomen.'

Splinter Chabot vertelde kort iets over zijn eigen ‘coming out’. Daarna konden leerlingen vragen stellen en met Splinter op de foto. Leerlingen uit de vierde klassen hebben daarbij een voorsprong. Zij hebben het boek Confettiregen waarin Chabot zijn verhaal vertelt voor het vak Nederlands gelezen. 'Dat past bij de filosofie van het Vlietland College, waar inclusiviteit voorop staat en net een leesoffensief is gestart,' aldus het Vlietland College.

In de dagen voor Paarse Vrijdag heeft het Vlietland College in de lessen expliciet aandacht besteed aan inclusiviteit en tolerantie. De tweede klassen kregen bijvoorbeeld gastlessen van vertegenwoordigers van vluchtelingenwerk en de derde klassen van vertegenwoordigers van het COC. Leerlingen en docenten konden in de week voor Paarse Vrijdag bij de GSA-stand in de aula paarse spullen kopen.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.