Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Nieuwjaarsreceptie Voorschoten: 'Het wordt een jaar waarin het aanpoten wordt'

VOORSCHOTEN - Maandagavond vond in de raadzaal van het gemeentehuis van Voorschoten de nieuwjaarsreceptie plaats. Alle inwoners waren welkom om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar.

Zoals gebruikelijk op een nieuwjaarsreceptie hield burgemeester Stemerdink een nieuwjaarstoespraak. Daarin werd teruggeblikt op een bewogen 2022 waarin ook Voorschoten te maken kreeg met de opvang voor vluchtelingen en de crisissen. Maar ook nam de burgemeester een moment om stil te staan bij de nieuwe ervaringen die dit jaar voor haar bracht. Stemerdink trad aan als burgemeester in Voorschoten in de coronacrisis en zag dit jaar het dorp opbloeien met evenementen die weer plaats konden vinden. Zo blikt zij bijvoorbeeld terug op Koningsdag, de Sinterklaas viering en de Paardendagen.

Vooruitkijkend naar 2023 verwacht Stemerdink dat het een jaar wordt waarin hard gewerkt moet worden in de gemeente. Er moeten volgens haar veel besluiten worden genomen en er zijn grote vraagstukken die op de agenda staan. 'Ik hoop dat we aan het eind van dit jaar kunnen zeggen met elkaar dat we echt keuzes hebben gemaakt waarmee we het verschil hebben kunnen maken in mensen hun leven', aldus de burgemeester.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.