Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Gemeente Zoeterwoude draagt boeren een warm hart toe

ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude is een agrarische gemeente en draagt haar boeren een warm hart toe. 80% van het grondgebied bestaat uit agrarisch gebied, en dus is het een belangrijke sector. De gemeente Zoeterwoude spant zich in voor haar boeren door met ze in gesprek te blijven en een motie om de stikstofkaarten van tafel te halen, te ondersteunen.

De boeren maken zich zorgen om wat de strenge stikstofregels gaan betekenen voor hun bedrijf. Kunnen zij hun bedrijf wel voortzetten en zo ja, hoe? Zij missen, zoals zij dat noemen, perspectief. Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude de motie van de gemeente Hof van Twente gesteund om de door het kabinet gemaakte stikstofkaarten van tafel te halen. Daardoor komt er volgens de gemeente ruimte om het gesprek weer te voeren.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.