Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Even kennismaken: College Leiderdorp

Een nieuwe ploeg wethouders is gestart in Leiderdorp. Herman Romeijn (LPL, Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) en Daan Binnendijk (CDA) vormen samen met burgemeester Laila Driessen de komende vier jaar het college. Tijd voor een kennismaking.

De wethouders hebben hun eigen verantwoordelijkheden, de zogenoemde portefeuilles. Herman Romeijn (LPL) heeft onder meer werk en inkomen, onderwijs en kunst en cultuur.  Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) heeft verkeer, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling. Daan Binnendijk (CDA) heeft financiën, en het sociaal domein.

De nieuwe wethouders gaan de komende vier jaar het coalitieakkoord uitvoeren. Op sommige punten is dat een nieuwe koers dan de afgelopen vier jaar. Zo is er minder afgesproken in het coalitieakkoord, omdat het de bedoeling is dat de gehele gemeenteraad tot gedragen voorstellen komt.

Inwoners met ideeën kunnen die natuurlijk met het college delen! Dat kan door een email te sturen of te bellen met het gemeentehuis, maar er zijn ook elke week spreekuren waar men terecht kan.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.