Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Economie071 over projecten uit de economische agenda van de Leidse regio

REGIO - Als onderdeel van het inwerkprogramma voor gemeenteraden vond er begin juni een regionale uitzending plaats voor raadsleden uit de 071-regio. Yvonne van Delft (wethouder in Leiden en voorzitter van Economie071), Martijn van Pelt (voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland) en Otto Jelsma (voorzitter College van Bestuur mboRijnland) spraken over diverse thema’s. Centraal stond de werkwijze en de projecten van de economische agenda van de Leidse regio, uitgevoerd door Stichting Economie071.

Economie071 voert sinds 2015 projecten uit die de regionale economie versterken. Het is een samenwerking van zes gemeenten, de lokale ondernemersverenigingen en de kennis- en onderwijsinstellingen uit de regio. Het gaat om 14 organisaties die samen de schouders zetten onder projecten op gebied van structuurversterking, vestigingsklimaat, jong ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt en regiomarketing.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.