Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
De gevolgen van droogte in de regio

ZOETERWOUDE - Het is droog in Nederland. Voor nu is deze droogte nog te beheersen, maar uiteindelijk zullen de natuur, de landbouw en de scheepvaart de negatieve gevolgen van de droogte merken. Het Hoogheemraadschap Rijnland neemt maatregelen om het tekort aan zoet water in de regio te voorkomen.

De droogte is ontstaan doordat er de laatste tijd minder regen is gevallen en door de warme temperaturen het water verdampt. Doordat er niet genoeg zoet water is om het zoute water terug te dringen, verzilt het grondwater. Dit tast de natuur aan en ook het werk van agrariërs. Daarnaast zorgen de hoge temperaturen er ook nog eens voor dat het water verdampt en het waterpeil daalt, waardoor de scheepvaart verhindert wordt.

Het Hoogheemraadschap Rijnland doet nu metingen in Zoeterwoude om de keringen in de gaten te houden. Ook is per 18 juli het Klimaatbestendige Water Aanvoer geactiveerd. Per seconde wordt zeven kuub water uit het Amsterdam Rijnkanaal naar het westen van ons land gepompt.

Er is en blijft wel voldoende drinkwater beschikbaar. Het is wel belangrijk om bewust met kraanwater omgaan. Als vast advies van de drinkwaterbedrijven geldt dat minder water gebruiken altijd beter is, het hele jaar door.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.