Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
College Wassenaar maakt begroting bekend

WASSENAAR - Vanochtend heeft de gemeente Wassenaar de begroting van 2023 tot en met 2026 bekendgemaakt. Aan de hand van vijf programma’s wil Wassenaar haar visie voor de komende jaren duidelijk maken.

Een van de doelstellingen van het eerste programma, Veiligheid en handhaving, is het verlagen van de maximumsnelheid in heel Wassenaar naar 30km/u. Onderdeel van Veiligheid en Handhaving is ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De verwachting is dat de opvang in 2023 in totaal €1.000.000 zal kosten en dat het Rijk die uitgaven volledig zal dekken.

Mens en Maatschappij is het tweede programma dat in de begroting is opgenomen. Wassenaar wil met dit programma de gemeenschapszin, een gezonde leefstijl en zelfredzaamheid bevorderen. Wethouder Caroline Klaver-Bouman zegt hierover: ‘’We willen graag dat alle inwoners, en vooral de mensen die dat zouden moeten kunnen, zelfredzaam worden. Voor de kwetsbaren hebben wij een vangnet om ze op te vangen en te ondersteunen.’’ Ook geeft zij aan dat met samenwerking tussen scholen, verenigingen en maatschappelijke instellingen de weerbaarheid van kinderen moet worden vergroot.

Onder het derde programma, Bestuur en Middelen, valt het plan om raadhuis De Paauw te renoveren. Het Raadhuis is een monumentaal pand en ‘’een icoon van Wassenaar’’. Voor de renovatie is een krediet van €12.230.000 verleend. Vanaf de start van de besteding in 2024 wordt de gemeenteraad maandelijks in kennis gesteld van de financiële stand van zaken omtrent de renovatie. Ook heeft het college van Wassenaar het streven om extra te investeren in het ambtelijk apparaat. ‘’Tijdens de splitsing van de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar zijn er mensen naar Voorschoten gegaan, of weggegaan omdat ze bij een grotere organisatie willen werken. Die plekken moeten opgevuld worden’’, aldus wethouder Henri Hendrickx. Wat de kosten zijn voor het invullen van deze posities kan de wethouder nog niet zeggen.

Het vierde programma, Fysieke Leefomgeving, staat onder andere in het teken van zorgdragen voor de Groene Zone. Dat houdt in dat er een strook van minimaal 1500 meter agrarisch cultuurlandschap wordt opengehouden en onderhouden. Ook woningbeleid is onderdeel van het programma Fysieke Leefomgeving. Voor de komende vier jaar zijn er vier woningbouwprojecten: de omvorming van het hoofdkantoor van de ANWB op de grens met Den Haag tot woningen, de bouw van huizen op het terrein Den Deylschool/Middelweg en het bouwen van woningen op de huidige gemeentewerf en in Kerkehout.

Natuur, Klimaat en Mobiliteit vormt het vijfde programma. Onderdeel hiervan is het volgen van de landelijke ambities op het gebied van energietransitie. Ook gaat Wassenaar het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen en dient de hoeveelheid afval te worden verminderd. Daarnaast zal het gebruik van de fiets worden gestimuleerd, zal Wassenaar minder aantrekkelijk worden gemaakt voor sluipverkeer en is er het streven om de N44 anders in te richten.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.