Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
Agrarisch kerstontbijt voor Zoeterwoudse leerlingen

De verlichte boerderijenroute in Zoeterwoude is in volle gang. Een initiatief van de vereniging Wijk en Wouden, die inmiddels ruim vijftig aanmeldingen heeft ontvangen. Het moet het landelijk gebied, het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid en streekproducten van eigen bodem onder de aandacht brengen. Burgemeester Fred van Trigt ontbeet vrijdagmorgen met twee klassen van de basisschool op het bedrijf van veehouder Dorrepaal in de Weipoort.

Op zes avonden zijn langs de route allerlei activiteiten: van film, toneel en exposities tot kunst, muziek en vertellingen. De boerderijroute moet de kloof tussen stad en land verkleinen. Hard nodig in deze tijd. De boeren hebben immers een immense druk op zich door de verschillende crisissen in de agrarische sector.

Daar komt bij dat sommige kinderen, misschien niet in Zoeterwoude, maar wel elders in de regio, niet weten waar melk en kaas vandaan komt.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.