Laatste nieuws uit de regio    
Unity.NU-Nieuws

Unity.NU Nieuws

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 
300 bezoekers maken tastbare herinnering aan Romeinse tijd met 2000 jaar oud hout

REGIO - Tijdens archeologisch onderzoek in 2018 ter hoogte van de Rijnlandroute werd een deels intacte weg van zo'n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. Een groot deel van de bijna 500 gevonden palen van de weg, die bijna 2000 jaar geleden in Valkenburg werd aangelegd, is bestemd voor musea, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Met overgebleven palen en resthout werd zaterdag een bijzondere dag georganiseerd waarbij omwonenden en andere belangstellenden hun eigen tastbare herinnering aan de Romeinse tijd konden maken.

Onder begeleiding en onder toeziend oog van een echte Romeinse soldaat, konden de 300 bezoekers van zo'n stukje hout een eigen aandenken maken. Zij konden hier een ketting van maken, een fotohouder of het stukje hout enkel in de houtolie zetten om het zo te kunnen bewaren. Tijdens het programma konden de bezoekers ook de archeologische vondsten van vindplaats Weerdkampen bekijken en kregen zij een korte presentatie van archeoloog René Isarin. In zijn presentatie lichtte hij toe hoe bijzonder het hout waar zij die dag mee werken wel niet is.

Na afloop gingen de bezoekers naar huis met een tastbare herinnering aan de Romeinse tijd, inclusief een certificaat van echtheid.

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

Video delen

Programma's

Unity.NU Nieuws

Unity.NU brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.