Laatste nieuws uit de regio    
Unity-TV-Nieuws

Unity TV Nieuws

Vrijdag en zaterdagdag, ieder uur.
Plannen voor warmtenet Oranjewijk in de ijskast

LEIDERDORP - De plannen voor de aanleg van een hogetemperatuur warmtenet in de Leiderdorpse Oranjewijk, gaan noodgedwongen in de ijskast. Maandag werd bekend dat Leiderdorp geen subsidie van het Rijk krijgt voor het project. En zonder de gevraagde 4,7 miljoen euro lukt het niet het financiële plaatje rond te krijgen.

De subsidie was afgelopen voorjaar aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. Doel van dat programma is om voorbeeldprojecten voor het aardgasvrij maken van wijken in gemeenten verspreid door het hele land te krijgen. Andere gemeenten kunnen daar weer van leren. Voor de tweede ronde waren 71 projecten aangemeld. Negentien gemeenten kregen een bedrag van gemiddeld ruim 5 miljoen euro, maar Leiderdorp zat daar niet bij.

Voor wethouder Rik van Woudenberg (D66, Duurzaamheid) kwam de afwijzing als een koude douche. “Ik baal als een stekker”, zegt hij onomwonden. “We hebben de afgelopen twee jaar een heel mooi voorbereidingstraject gehad met de Werkgroep Oranjewijk. Als het gaat om participatie van bewoners is dit project een schoolvoorbeeld van hoe het moet.”
Het plan was om in totaal een kleine 450 woningen in het noordelijk deel van de wijk gasvrij te maken en voor de verwarming aan te sluiten op een collectief warmtenet. Dat net zou gevoed worden met heet water van de nog aan te leggen Warmterotonde, die restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden moet gaan brengen. De aanleg van het buizenstelsel voor het warmtenet in de wijk zou mooi gecombineerd kunnen worden met de aanstaande vervanging van de riolering.

Dat plan gaat nu niet door. “Nu de subsidie niet aan ons is toegekend, is het overgaan op een alternatieve warmtevoorziening op dit moment niet haalbaar voor uw wijk”, staat In een brief die de bewoners van de Oranjewijk op 27 oktober in de bus kregen.

Wel starten de voorbereidingen voor de vervanging van de riolering in de wijk, wat gepaard zal gaan met een herinrichting van de openbare ruimte. De bewoners krijgen binnenkort te horen hoe ze daarover kunnen meedenken en -praten.

Meer hierover in aflevering 14 van de serie ‘Van het gas af’ op 4 november in het Leiderdorps Weekblad en vanaf 7 november op Unity.NU.

Unity TV brengt je actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Video delen

Programma's