Unity.NU-Nieuws

Wethouder over kritiek op gebiedsvisie De Geesten: 'We moeten compromissen maken'


OEGSTGEEST - Donderdagavond wordt in Oegstgeest vergaderd over de gebiedsvisie De Geesten. Een complex dossier waar lang over is vergaderd en waar veel partijen bij betrokken zijn. Omwonenden zijn niet blij met een deel van de plannen, maar volgens verantwoordelijk wethouder Glasbeek ligt er 'alles afwegende een acceptabele gebiedsvisie'.

'Deels gaat de gebiedsvisie over het groene karakter van het gebied, om dat te behouden en te versterken', legt wethouder Glasbeek uit. 'Daar wordt relatief veel aandacht aan besteed. Daarnaast gaat het over het accommoderen van de zorgfuncties in het gebied en ook over de mogelijkheden om woningbouw toe te staan. Dat zijn de drie highlights uit de plannen.'

Naast die drie highlights zijn er plannen om de Leo Kannerschool te vestigen in de voormalige Julianaschool langs de Endegeesterstraatweg en om het Kasteel Endegeest, een Rijksmonument, en haar bijgebouwen te behouden door te ontwikkelen.

'Geen nut en noodzaak om te bouwen'
Meerdere omwonenden zijn niet blij met de plannen. Zij stellen onder andere dat het natuurgebied Endegeest beschermd gebied is en zij zien de woningbouw niet zitten. 'Het is een van de laatste stukjes groen in de gemeente Oegstgeest. Waarom moeten we ineens zo'n mooi stukje groen ineens weer gaan verbouwen', zegt Joost Geluk van de Stichting Wilhelminapark en Geesten die zo'n 400 bewoners vertegenwoordigt. Volgens Geluk zijn er ook al gebouwen in het gebied die al jaren leeg staan. 'Wij zien er de nut en noodzaak niet van in om dan toch weer te gaan bouwen.'

Volgens de wethouder ligt er voor het gebied Endegeest, wat in handen is van de Oudendal Groep, al een bestemmingsplan waar de raad eerder al akkoord mee is gegaan. 'Het is nu al toegestaan om daar te bouwen', aldus Glasbeek. Daarnaast is er volgens de de wethouder ondanks de bouwplannen juist veel aandacht voor het groen. 'Het gaat om twee accenten in het gebied. We proberen de verschillende natuurgebieden te verbinden met een groene corridor en daarmee veel toegankelijker te maken voor de omgeving door ook wandelpaden aan te leggen. Aan de andere kant heeft de gemeenteraad al aangegeven om onder voorwaarden woningbouw toe te staan.'

Communicatie liet te wensen over
Ook klagen meerdere partijen over het proces. Dat zou niet goed verlopen zijn en de communicatie heeft te wensen over gelaten. De Leo Kannerschool stelt in een brief aan de gemeente 'volkomen verrast' te zijn over de nieuwe gebiedsvisie. 'Het is niet voor het eerst in het slepende proces, om te komen tot nieuwbouw voor onze school, dat wij uit de pers moeten vernemen dat de gemeente plotseling toch iets anders van plan is dan waar wij eerder over spraken. Die ervaringen vormen geen goede basis voor constructieve samenwerking', schrijft de voorzitter van de school.

Wel is de school positief over het plan om te vestigen in de voormalige Julianaschool. 'Maar er zijn ook een aantal risico's verbonden aan die optie', aldus de school. Volgens de voorzitter is het, om in de Julianaschool te kunnen vestigen, nodig om een combinatie van nieuwbouw met een historisch pand te realiseren. 'Dat is niet mogelijk binnen het nu door de gemeente voorziene budget van 15 miljoen euro.' Het schoolbestuur mag wettelijk niet investeren in bouw en dus dient de gemeente rekening te houden met een hoger bouwbudget, waarschuwt de school.

Begrip voor kritiek, maar compromissen noodzakelijk
De stichting Wilheminapark en Geesten voelt zich niet betrokken bij het proces. 'Er wordt niet geparticipeerd. Wij worden gewoon buitengesloten. Wij zijn niet gehoord.' De wethouder vindt dat er grote woorden worden gebruikt vanwege de grote belangen in het gebied. 'Dat is hier echt wel gebeurd, daar is in de raad ook de nodige aandacht aan gegeven dus ik ga niet op alle opmerkingen nader in.'

Wel begrijpt Glasbeek dat men voor zijn belang op komt. 'Je moet hier compromissen maken en dat betekent dat er altijd wel onderdelen zijn waar men bezwaar tegen heeft. Aan de andere kant heb ik de overtuiging dat er wat er nu ligt, alles afwegende, voldoende is om de eindstreep te halen. Het lijkt me, gezien de eerdere debatten, dat er een brede consensus is dat dit een alleszins acceptabele gebiedsvisie is.'

LEES OOK: Stichting behoud Wilhelminapark en Geesten neemt advocaat in de arm om stukken in te zien

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de  App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen

Programmering

Ieder heel en half uur zijn onze nieuwsitems te zien op TV. 

Unity.NU Nieuws

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief