Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Zoeterwoude

Zoeterwoude twijfelt over toekomst lening voor ouderen

Zoeterwoude twijfelt over toekomst lening voor ouderen

21 januari 2022

ZOETERWOUDE – Om te zorgen dat mensen langer thuis blijven wonen werd in 2017 in Zoeterwoude de ‘Blijverslening’ in het leven geroepen. De lening was vooral bedoeld voor ouderen en jonge gezinnen met een zorgvraag voor bijvoorbeeld een gehandicapt kind. De lening moet maandelijks worden afgelost. Inwoners van Zoeterwoude konden gebruik maken van deze regeling, maar sinds de start heeft niemand hier beroep op gedaan. Reden voor de gemeenteraad van het dorp om de toekomst van deze lening in twijfel te trekken en onderzoek te doen naar een nieuwe lening.

‘Steenrijk maar geldarm’, voor een grote groep mensen zit het vermogen niet in hun bankrekening, maar in hun woning. Grote uitgaven zoals het verduurzamen of het aanpassen van de woning zijn dan vaak te duur. In februari 2021 vroeg de gemeenteraad van Zoeterwoude daarom aan het college van burgemeesters en wethouders (B&W) om verder onderzoek te doen naar de ‘Verzilverlening’. Deze lening is in veel opzichten vergelijkbaar met de Blijverslening. Maar in plaats van maandelijkse aflossing met rente, wordt bij de Verzilverlening het geld pas geïnd wanneer de eigenaar het huis verkoopt of overlijdt. De Verzilverlening is alleen voor mensen die tien jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd zitten. Het gaat vooral om woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te wonen, verduurzaming van de woning, asbestsanering en funderingsherstel. Jonge gezinnen met een zorgvraag, vallen hier dus buiten.

Doorstroming
Het college van B&W lijkt na het onderzoek niet heel enthousiast over de twee leningen, aan de gemeenteraad van Zoeterwoude schrijven zij het volgende: ‘Het blijkt dat er geen animo is voor het product Blijverslening, het product enigszins is achterhaald en omdat wij ons meer willen richten op doorstroming, zien wij niet echt een meerwaarde van het in stand houden van de regeling of een Verzilverlening.’ Het liefst wil het college dan ook meer kwalitatief passende woningen bouwen voor ouderen. ‘Door meer te focussen op passend bouwen voor deze doelgroep kan deze ook langer zelfstandig thuis blijven wonen en bevordert het de doorstroming. Een bijkomend voordeel is dat er meer budget over blijft voor de startersleningen.’ De starterslening is bedoeld voor inwoners van het dorp die een eerste woning willen kopen en hiermee je nét een beetje extra kunt lenen voor het aankopen. De raad heeft onlangs deze lening verruimd door het ophogen van de maximale koopsom van een woning.

Toekomst Blijverslening
Toch lijken meerdere raadsleden nog wel potentie te zien in de Blijverslening. Raadslid Kitty de Lange stelde zelf voor om beide leningen in te voeren. ‘De leningen zijn heel verschillend, met verschillende doelgroepen,’ vertelt De Lange. ‘Als we een keuze willen maken mis ik daarnaast nog een onderzoek naar hoe groot de groep is in het dorp die deze lening nodig heeft. De lening is misschien wel weinig gebruikt, maar de communicatie hieromheen is ook slecht geweest. Als het aan ons ligt kiezen we voor beide, aangezien het ons als gemeente niks kost.’

Ook het CDA was het ermee eens om de Blijverslening te houden. ‘Er wonen ook ouderen in woningen die niet willen doorstromen, maar wel hun huis willen aanpassen,’ licht Astrid Coene van het CDA verder toe. De Lange voegt daar het volgende aan toe: ‘Als je bij een gewone bank moet lenen, ben je daarnaast vijf keer zoveel meer kwijt aan rente.’ Momenteel lijkt de raad nog verdeeld over de toekomst van de twee leningen. Tijdens een volgende raadsvergadering wordt een definitief besluit genomen. Als de gemeenteraad toch wordt besluit om de Blijverslening te houden, heeft het college beloofd in de toekomst de lening beter te communiceren naar de inwoners toe.