Terug
Zoeterwoude

Zoeterwoude staat financieel sterk: 2,4 miljoen in de plus

Zoeterwoude staat financieel sterk: 2,4 miljoen in de plus

22 april 2021

ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude staat er financieel gezien wederom goed voor: 2,4 miljoen euro in de plus, zo blijkt uit de prognosebrief met het voorlopige jaarrekeningresultaat die het college heeft aangeboden aan de raad. Wethouder Ton de Gans (CDA) benadrukt dat dat cijfer nog naar beneden aangepast kan worden na een controle van de accountant. 

In het bedrag van 2,4 miljoen zijn volgens wethouder De Gans twee grote incidentele bedragen opgenomen. Een leeuwendeel van het bedrag is afkomstig van twee aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwprojecten in Verde Vista. Die aanvragen werden volgens de wethouder pas in december 2020 ingediend. 'Dat zorgt al voor een plus van ruim een miljoen,' legt de wethouder uit. 

Sociaal domein
Het tweede incidentele bedrag dat in de prognosebrief is opgenomen heeft betrekking op het sociaal domein. In 2020 heeft de gemeente voor de bijstandsverlening en minimabeleid bijna 400 duizend euro minder uitgegeven dan in de begroting stond. Dat komt met name doordat de gemeente een grotere bijdrage uit het gemeentefonds heeft gekregen dan werd verwacht. 'Dat heeft te maken met de berekeningssystematiek die het rijk hanteert op basis van cijfers van twee jaar geleden,' legt De Gans uit.

Omdat de bijdrage van het gemeentefonds kleiner wordt naarmate de belastingcapaciteit van een gemeente groeit, verwacht het college in de toekomst een kleinere bijdrage te ontvangen. Zoeterwoude is de afgelopen jaren namelijk flink gegroeid. Daarnaast verandert in 2023 de wijze waarop het rijk het gemeentefonds verdeelt. Om die redenenen stelt het college in de prognosebrief voor om bij de besluitvorming van de jaarrekening een bedrag van 200 duizend euro toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Budgetoverhevelingen
Naast de incidentele bedragen bestaat het voordeel van de gemeente voor zo'n 775 duizend euro uit budgetoverhevelingen uit 2020. Vanwege de coronapandemie zijn een aantal projecten van de gemeente vorig jaar niet doorgegaan, waardoor de daarvoor bestemde budgetten toen onaangetast bleven. Wethouder de Gans benadrukt dat het daarbij gaat om 'technische overhevelingen', omdat het gaat om bedragen waar de raad vorig jaar al mee heeft ingestemd. 

Onder de budgetten die de gemeente wil overhevelen valt onder meer het onderzoek naar de herontwikkeling van dbedrijventerreinen Oosthoek en Keer-weer. Voor die werkzaamheden had de gemeente in 2020 ruim 50 duizend euro begroot. 'Daar zijn we vanwege personeelswisseling en corona vorig jaar niet aan toegekomen. Daar gaat nu een stuk van het bedrag heen,' aldus De Gans. 

Coronacrisis
De gemeente kreeg in 2020 tevens extra geld vanuit het Rijk voor corona steunmaatregelen. Dat geld heeft de gemeente nog niet uitgegeven. De wethouder wil dat geld beschikbaar houden omdat het mogelijk is dat er in de toekomst nieuwe aanvragen voor steun worden gedaan in verband met de coronacrisis.

Volgens de wethouder zijn de effecten van de coronacrisis op de financien van Zoeterwoude het afgelopen jaar beperkt gebleven. Toch kijkt het college met een waakzaam oog naar de toekomst. 'Wat gaan de consequenties op de lange termijn zijn van inwoners die door corona hun werk verliezen en bij ons aankloppen voor ondersteuning? Dat zijn dingen die we niet van tevoren kunnen inschatten,' aldus de wethouder.

Op donderdag 29 april wordt de prognosebrief door de gemeenteraad besproken. 

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU