Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Zoeterwoude

Zoeterwoude krijgt vervoersverbod vanwege vogelgriep in Boskoop

Zoeterwoude krijgt vervoersverbod vanwege vogelgriep in Boskoop

23 mei 2022

ZOETERWOUDE - In Boskoop is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een ernstige variant van de vogelgriep: Hoogpathogene variant. De circa 300 risicovogels op de locatie worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Het gaat om kippen, eenden, fazanten en kwartels. Hierdoor hebben de vijf pluimveebedrijven in de tien kilometer zone rondom de besmette locatie een vervoersverbod gekregen.

De gemeente Zoeterwoude ligt in het beschermings- en bewakingsgebied, en heeft nu dus ook een vervoersverbod. ‘Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren’, schrijft de gemeente Zoeterwoude.

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk voor bepaalde soorten vogels, waaronder kippen, kalkoenen en ganzen. Het vogelgriepvirus komt Nederland met name binnen door trekvogels. Bij een besmetting van gehouden vogels neemt de Rijksoverheid maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.