Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Zoeterwoude

Plannen voor aardgasvrij Zoeterwoude Rijndijk

Plannen voor aardgasvrij Zoeterwoude RijndijkFotografie: Unity.NU


24 februari 2020

ZOETERWOUDE - Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Rijndijk waarschijnlijk als een van de eerste wijken in Zoeterwoude van het gas af kan gaan. Die conclusie trekt de gemeente nadat zij vorig jaar een transitievisie warmte hebben gemaakt. Hieruit blijkt dat de bedrijvigheid in de wijk en de leeftijd van de woningen de transitie in Rijndijk het beste mogelijk maken.

Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie met daarin een uitwerking van hoe ze per wijk de warmtetransitie gaan vormgeven met bijbehorende planning. Voor Rijndijk spreekt de gemeentevoorzichtig over een warmtenet als oplossing: één warmtebron die de hele wijk verwarmt.Er wordt over gesproken omdat restwarmte uit Rotterdam via een leiding naar Leiden toe zou komen. Daarover wordt echter nog gediscussieerd. Wethouder Ton de Gans kijkt ook naar andere bronnen van warmte. 'We hebben natuurlijk op ons bedrijventerrein een aantal bedrijven dierestwarmte hebben. Daarnaast hebben we een grote producent, Heineken, en die hebben ook restwarmte, en ook daar kunnen we kijkenop welke wijze we daar met een warmtenet of warmterotondeop lokale schaal kunnen'.

Financiering
Het plan staat nog niet vast, maar de gemeente gaat wel verder met onderzoek. Voor de financiering kijkt de gemeente verder dan de eigen gemeentegrenzen. 'Er is, samen met een aantal andere gemeenten uit Zuid-Holland, een Europese subsidie aangevraagd', vertelt wethouder Ton de Gans. 'Daar krijgen we, als het goed is, in april meer over te horen ofdie ook daadwerkelijk wordt toegekend. Daarnaast zijn er ook uit de proeftuin aardgasvrije wijken allerlei mogelijkheden, die worden heel serieus onderzocht om te kijken of we daar geld vandaan kunnen krijgen om het in ieder geval wat betaalbaarder te maken'.

De wethouder keert zich ook naar het rijk. 'Ik vind ook dat de rijk daar een rol in heeft om ook de gemeente, als wij die taak hebben, daar ruimhartig van financiële middelen in te voorzien en niet te gaan schrappen zoals het er nu in het kader van herzien van het gemeentefonds wel blijkt'.

Plan van aanpak
De gemeenteraad gaat volgende maand een oordeel vellen over het plan van aanpak voor een aardasvrije Rijndijk. Daarna zal er verder worden gewerkt aan het onderzoeken aan de subsidies. Vervolgens zal er gekeken worden naar de mogelijkheden rondom het warmtenet of andere oplossingen. 'Zo bouwen we langzamerhand op naar, als het allemaal gaat lukken en de risico's zijn overzien, naar daadwerkelijke contracten zodat we de uitvoering in kunnen gaan', aldus wethouder Ton de Gans.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden viaGoogle Playen deApp Store.
Volg ons ook viaInstagram,FacebookenTwitter.
Luister ook naarUnity.NU.