Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Wassenaar legt realisatieplan verkeer ter inzage

Wassenaar legt realisatieplan verkeer ter inzage
3 februari 2022

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar legt vanaf 4 februari tot en met 18 maart het realisatieplan verkeer ter inzage. Hierin wordt aangegeven hoe Wassenaar in de toekomst om wil gaan met het verkeer. Inwoners kunnen hun mening geven over het voorgestelde realisatieplan. Het verkeersonderzoek is in september vastgesteld door de gemeenteraad. Dit geeft inzicht in de verkeersdrukte, de hoeveelheid doorgaand autoverkeer en verbetervoorstellen richting 2030.

In het onderzoek zijn vijf kansen benoemd om de doelstelling te kunnen behalen. Deze zijn vervolgens in het realisatieplan uitgewerkt en vertaald naar concrete projecten waar de gemeente zich de komende jaren mee bezig wil houden. ‘Verkeer blijft een emotioneel onderwerp. We hebben er dagelijks mee te maken; direct in onze eigen straat, maar ook als wij onderweg zijn in het dorp zelf. Het college vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers hun mening hierover kunnen geven’, aldus wethouder Caroline Klaver. Daarom willen zij eerst de bewoners betrekken bij het realisatieplan.

Verder wordt op verzoek van de raad en aansluitend op de landelijke trend onderzoek gedaan naar het terugbrengen van de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Inwoners kunnen het realisatieplan vinden via de website van de gemeente.