Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Wassenaar halveert stijging OZB

Wassenaar halveert stijging OZB

13 oktober 2021

WASSENAAR - Het college van Wassenaar presenteert voor de vierde keer deze collegeperiode een begroting. Deze is opnieuw structureel sluitend. Dat betekent dat ze het gemeentelijk huishoudboekje op orde hebben. 'We kijken ook al verder vooruit; er is sprake van een tijdelijk overschot, wat ons bestendig maakt voor de toekomst.' Vanwege het overschot halveert Wassenaar de OZB-stijging.

De afgelopen collegeperiode is er in Wassenaar veel werk verzet en veel bereikt. Zo is de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Sporthal in een vergevorderd stadium gebracht, wordt begin 2022 de nieuwe Gymzaal aan de Burmanlaan geopend, is er een nieuwe strandpost gebouwd, is er een lobbytraject gestart voor verbinding van het groen en verandering van de N44, is de buitenkant van de Paauw gerenoveerd en is er een duidelijk overzicht ontwikkeld van alle producten, activiteiten en organisaties binnen het sociaal domein (de sociale kaart).

Wassenaar zet zich in om de impact van tegenvallers op de gemeentefinanciën zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd de dienstverlening aan de inwoners op niveau te houden. 'Ook willen we de lasten voor inwoners beperken. Nu het meerjarenbeeld positief is, heeft het college daarom besloten om een deel van dit voordeel terug te laten vloeien naar de inwoners. Dit betekent dat het college voorstelt om de OZB in tegenstelling tot haar eerdere verwachting niet met 10% maar met 5% te laten stijgen in 2022.'