Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Nieuwe regels voor winkeluitstallingen in Wassenaar

Nieuwe regels voor winkeluitstallingen in Wassenaar

12 juli 2022

WASSENAAR - Begin juli zijn nieuwe regels voor winkeluitstallingen zoals stoepborden en koopwaar in werking in de winkelgebieden van Wassenaar. In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders deze vastgesteld. De regels gaan over de locatie, de beeldkwaliteit en de hoogte van de winkeluitstallingen, zoals stoepborden en kledingrekken. Ze zijn in samenwerking met het centrummanagement, pandeigenaren en ondernemers opgesteld.

Om ondernemers hierop voor te bereiden is gekozen voor een overgangsperiode. De regels traden op 1 juli 2022 in werking. De regels moeten de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en veiligheid op straat vergroten.