Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Lokale oppositiepartij DLW tevreden over resultaten voor Wassenaar

Lokale oppositiepartij DLW tevreden over resultaten voor Wassenaar
5 december 2022

WASSENAAR -Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is tevreden met de resultaten van haar inbreng tijdens de begrotingsdebatten. Zij hebben amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend en sommige andere amendementen gesteund. ‘Al onze amendementen werden aangenomen. Zo hebben wij als lokale oppositiepartij met andere partijen kunnen bereiken dat het exorbitante en slecht onderbouwde voorstel tot verhoging van de OZB-opbrengsten met maar liefst 20% niet is doorgegaan.’, aldus DLW.

DLW heeft bij de begrotingsbehandeling een voorstel ingediend voor een Wassenaars museum waarin de gemeentelijke kunstcollectie wordt tentoongesteld, evenals andere verzamelingen, zoals die van het brandweermuseum en de archeologische vondsten. Dankzij het amendement van DLW is besloten dat hiernaar een onderzoek zal worden gedaan. Ook wordt onderzocht welke locatie daarvoor het meest geschikt is, aldus DLW.

Volgens DLW pleitten zij al jaren voor een gedegen onderzoek naar geroofd Joods eigendom in Wassenaar, maar kreeg daarvoor telkens onvoldoende steun. Daar is volgens hen nu verandering in gekomen door het amendement dat werd aangenomen. ‘In de Tweede Wereldoorlog is Joods eigendom in Wassenaar geroofd. Na de oorlog is er geen onderzoek gedaan naar het restitutiebeleid. Vooral het antwoord op de vraag welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld, is relevant.’, zo stelt DLW.

Een derde amendement van DLW en Hart voor Wassenaar had betrekking op het plaatsen van openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-units, te beginnen bij De Wassenaarse Slag. Wat DLW betreft worden in de komende jaren dit soort wc-units ook geplaatst in andere buitengebieden, zoals in de Groene Zone, bij de Landgoederenroute en in Meijendel, maar ook bij de kinderspeelplaats aan de Dr. Mansveltkade. Tenslotte heeft de partij een amendement gesteund voor een aanvullende eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van huishoudens met een ontoereikend inkomen.

 ‘Zoals eerder genoemd heeft DLW bij onze amendementen de (wisselende) steun van andere partijen gekregen. Het is fantastisch om met goede samenwerking van sommige andere partijen een niet-solide en niet-kloppende begroting te corrigeren en bij te sturen met amendementen die goed zijn voor de Wassenaarders!’, aldus Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).