Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Gemeenteraad zet vraagtekens bij plannen woningbouw gemeentewerf

Gemeenteraad zet vraagtekens bij plannen woningbouw gemeentewerf

16 oktober 2021

WASSENAAR – De gemeenteraad keek tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag nog kritisch tegenover de plannen voor woningbouw op het gemeentewerf. Hoewel het merendeel van de raadsleden potentie ziet, zijn ze het unaniem erover eens dat er nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de vervuiling van de grond. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat er veel bodemvervuiling zit op deze plek.

‘De scenario’s voor dit grondgebied zien er op veel punten goed uit,’ begon Bart Boon van Lokaal Wassenaar. ‘Maar het lijkt mij logisch, voordat er op de grond gebouwd gaat worden, om opnieuw te kijken wat er nu precies in de grond zit, wat er precies is aangetroffen en hoeveel verontreiniging er moet plaatsvinden.’ Het amendement om eerst de bodem verder te onderzoeken kon dan ook op veel steun rekenen. ‘We moeten nog geen definitieve beslissingen maken tot de bodem onderzocht is,’ vult Paul Ronke (VVD Wassenaar) aan. ‘Ontwikkelaars maken zich zorgen hierover.’ Ronke ziet wel het liefst het bodemonderzoek en de ontwikkeling van het gebied gelijktijdig uit te voeren om tijd te besparen.

voorkeursscenario

Het voorkeursscenario van de gemeente bestaat momenteel uit woningen voor senioren, zodat zij gelijkvloers en comfortabel kunnen blijven wonen en doorstromen. Ook worden hier eengezinswoningen aangeboden en naar verwachting zal 25% van de woningen bestaan uit sociale woningbouw. Toch vonden sommige partijen het nog te vroeg om een scenario te kiezen. Aart van Sloten (GroenLinks): ‘Ik vond het bizar dat we nu al een voorstel krijgen zonder dat de bodemsanering al is onderzocht. Ik ben bang dat we straks weer opnieuw moeten gaan kijken wat we gaan bouwen, en dat is zonde van het werk dat al in het onderzoek is gestoken.’

Toekomst gemeentewerf

Waar in de toekomst het huidige gemeentewerf heen moet, was ook nog geen duidelijkheid over bij de gemeenteraad. ‘Momenteel is er nog geen alternatief voor handen, er moet eerst een oplossing worden gevonden voordat er gebouwd gaat worden,’ liet Boon weten in de raad. Het gemeentewerf bevindt zich momenteel op de Hogeboomseweg. Door de centrale ligging ziet de gemeente een ideale kans voor woningbouw. Waar het gemeentewerf heen gaat, wordt nog onderzocht volgens de wethouder.

Het raadsvoorstel om huizen te bouwen op het gemeentewerf kon uiteindelijk toch doorgang vinden. De komende tijd wordt het voorkeursscenario nog verder uitgewerkt en de bodemvervuiling verder onderzocht. ‘ Ons Voornemen is om er veel druk op te zetten vanwege de urgentie van de woningbouw,’ lichtte wethouder Kees Wassenaar toe. ‘We gaan nog een prikactie houden om de bodem te onderzoeken, daar zullen we zorgvuldig mee omgaan.’