Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Gemeentelijke onderscheiding voor wethouder Inge Zweerts de Jong

Gemeentelijke onderscheiding voor wethouder Inge Zweerts de Jong

30 juni 2022

WASSENAAR - Scheidend wethouder, Inge Zweerts de Jong, heeft op woensdag 29 juni tijdens haar afscheidsreceptie, de gemeentelijke legpenning uit handen van burgemeester Leendert de Lange ontvangen. Zij kreeg deze gemeentelijke blijk van waardering voor haar jarenlange bestuurlijke inzet als raadslid en wethouder.

Bestuurlijke verdiensten
Inge Zweerts de Jong is in april 2002 benoemd als raadslid voor de VVD. Dit heeft zij twee periodes gedaan tot april 2010. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Inge Zweerts de Jong voor de destijds opgerichte partij ‘Passie voor Wassenaar’ in juni begonnen als wethouder en in 2018, na een fusie met WatWassenaarWil, als wethouder voor LokaalWassenaar! Op dit moment beheert zij de portefeuille jeugdzorg, participatie, welzijn en wijken, volksgezondheid (GGD), diversiteit, bibliotheek sport en subsidiebeleid algemeen. Tevens is zij 2e locoburgemeester. Op 28 juni neemt zij afscheid en stopt met haar bestuurlijke activiteiten voor Wassenaar.

Blijk van waardering
Het College van B&W wil het belang van de inzet van wethouder Zweert de Jong graag belonen met een gemeentelijke onderscheiding. Vier periodes lang heeft zij de belangen van het dorp, met name de sociale portefeuille, behartigt. Het college heeft daarom besloten haar de ‘Legpenning der gemeente Wassenaar’ toe te kennen als dank en blijk van waardering voor haar bestuurlijke verdiensten gedurende 16 jaar. Burgemeester De Lange: 'Met de gemeentelijke legpenning onderstreept het college de waardering voor 16 jaar politiek en bestuurlijke inzet voor de mensen in Wassenaar. Altijd gedreven om het beter te maken voor dorpsgenoten die net dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.'