Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

D66: 'Uiteenvallen van coalitie verdient geen schoonheidsprijs’

D66: 'Uiteenvallen van coalitie verdient geen schoonheidsprijs’
5 december 2022 | Redacteur: Maartje van der Woude

WASSENAAR - De D66-fractie vindt dat Wassenaar een stabiel bestuur nodig heeft dat oog en oor heeft voor alle Wassenaarse inwoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Volgens D66 is dat nu niet het geval. Dat komt door het uiteenvallen van de coalitie.

Afgelopen woensdag werd bekend dat de VVD uit de coalitie is gestapt, en dat wethouder Caroline Klaver-Bouman haar taken per direct heeft neergelegd. Deze beslissing heeft de VVD genomen naar aanleiding van onvrede over de interpretatie van de OZB-verhoging. Onvrede die de VVD deelt met D66. D66 meldt met verbazing te hebben aangezien hoe een aantal partijen de inwoners en ondernemers direct na de verkiezingen overviel met een flinke verhoging van de OZB en de toeristenbelasting. Wat betreft D66 zijn deze lastenverzwaringen volkomen onnodig.

D66 wil een bestuur met een breed draagvlak en met volwassen, rolvaste bestuurders die bereid zijn om in het algemeen belang compromissen te sluiten. De bestuurders moeten volgens D66 gezamenlijk werk willen maken van de opgaven waarvoor ze in Wassenaar gesteld staan. D66 meent dat Wassenaar er financieel goed voorstaat en is het oneens met ‘fikse lastenverzwaringen’ zoals de ophoging van de OZB en de verdubbeling van de toeristenbelasting. 'D66 zal met concrete ideeën en voorstellen blijven komen. Die plannen zullen vooral in het teken staan van de natuur, het klimaat, betaalbare woningen, onderwijs en een levendig centrum.', aldus D66 Wassenaar.