Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Wassenaar

Burgemeester De Lange spreekt in Katwijkse raad over Groene Zone

Burgemeester De Lange spreekt in Katwijkse raad over Groene Zone

22 januari 2022

WASSENAAR/KATWIJK - De gemeente Wassenaar grenst aan Valkenhorst met de Groene Zone: het groengebied tussen de twee gemeenten. Wassenaar vindt het belangrijk dat de Groene Zone open en groen blijft. De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, heeft ingesproken in de commissievergadering van Katwijk. Hij sprak daar zijn waardering uit voor de samenwerking, maar vroeg ook aandacht voor de juridische borging.

Het gaat onder andere over afspraken over het aantal woningen en over de invulling van het grensgebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in beleidsregels, maar dat biedt onvoldoende juridische borging: volgens de wet kunnen deze regels later namelijk alsnog worden gewijzigd. Bovendien hebben de vastgestelde beleidsregels betrekking op deelgebied 1 en niet op deelgebied 2, terwijl deelgebied 2 grenst aan de Groene Zone. Er bestaan dus geen beleidsregels over de invulling voor bebouwing in en nabij de Groene Zone.De Lange gaf aan dat dat niet de bedoeling kan zijn en riep de raads- en commissieleden van de gemeente Katwijk op om alle punten die in de zienswijze van Wassenaar waren genoemd, alsnog op afdwingbare wijze vast te leggen in de planregels.

De burgemeester sprak over een aantal zaken zijn waardering uit. Zo noemde hij de prettige samenwerking tussen de twee gemeenten. Ook gaf hij aan dat Wassenaar verheugd is over het feit dat de bouwhoogte is teruggebracht van gebouwen die rechtstreeks grenzen aan de Groene Zone: van 30 meter naar 15 meter voor gestapelde woningen en naar 13 meter voor grondgebonden woningen. Dit sluit beter aan bij het groene gebied.

Op 3 februari is de volgende commissievergadering van Katwijk over het bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst.