Voorschoten

Zwembad het Wedde voor minimaal vijf jaar gered

Zwembad het Wedde voor minimaal vijf jaar gered

11 juli 2019

VOORSCHOTEN – De gemeenteraad is akkoord met het plan van het gemeentebestuur om zwembad Het Wedde voorlopig open te houden. In 2017 werd vanwege de noodzaak te bezuinigen de subsidiegeldkraan dichtgedraaid waardoor het zwembad eind 2020 dicht zou moeten. Daarmee werd 400.000 euro op jaarbasis bespaard, bijna 2 ton exploitatie en 2 ton onderhoudskosten. Toch besloot Voorschoten te onderzoeken of het zwemmen op een of andere manier behouden kon blijven voor het dorp.

Door: Tom van der Horst

En zo geschiedde, een onderzoeksbureau werd ingesteld en concludeerde dat het mogelijk is het zwembad te behouden. Tegelijkertijd toverde wethouder van financiën Marcel Cramwinckel nog wat geld uit de hoge hoed. Er wordt eenmalig een miljoen euro uit de spaarpot gehaald om het onderhoud van het zwembad de komende jaren te kunnen betalen. 

Geld gevonden bij Sportfondsen
Naast de miljoen euro uit de spaarpot, kwam het onderzoeksbureau geld op het spoor bij de exploitant van het zwembad, Sportfondsen Voorschoten BV. Zij verbruikten in de afgelopen jaren minder geld dan de hoeveelheid subsidie dat zij kregen. ‘Deze overschotten zijn eigendom van de gemeente Voorschoten, maar blijven gedurende de contractperiode staan bij Sportfondsen Voorschoten BV,’ concluderen de onderzoekers.

‘Bij einde van het contract wordt de afrekening gemaakt en vloeit het resterende saldo terug naar de gemeente.’ Het gaat om een bedrag van 974.401 euro. De gemeente heeft dat bedrag niet in de gemeentelijke administratie gezet, terwijl dat volgens de onderzoekers wel had moeten gebeuren. Het bedrag wordt over de komende tien jaar uitgesmeerd om het zwembad open te kunnen houden. Onder aan de streep blijft er dan nog jaarlijks 85.000 euro over dat nodig is en volgens de wethouder ook structureel gedekt kan worden.

Dat geldt voor een periode van tien jaar, maar na vijf jaar wordt er geëvalueerd of het zwembad levensvatbaar is. Dat heeft onder andere te maken met de ontwikkelingen bij zwembad de Vliet. 'Met tien jaar kijken we te ver in de toekomst, vandaar dit evalutatiemoment na vijf jaar,' zegt wethouder Cramwinckel. Daarbij is het dus mogelijk dat het zwembad al in 2026 moet sluiten in plaats van in 2031. 

Tijdelijke oplossing
Met het vrijmaken van het geld, is het zwembad minimaal vijf en mogelijk tien jaar gered. Alle partijen riepen in de verkiezingsprogramma's dat het zwembad open moest blijven en dus werd het plan aangenomen, onder grote belangstelling van zwembadpersoneel dat aanwezig was in de raadzaal. Sommige partijen zetten wel hun kanttekeningen. ‘Het is een tijdelijke oplossing en het volgende college krijgt de hete aardappel toegeschoven om een structurele oplossing te bedenken,’ zegt Ad de Graaf (PvdA). ‘Daar zullen ze blij mee zijn.’

Esmee van Herk, van de eenmansfractie Van Herk, vindt het fijn voor zwemliefhebbers dat het Wedde nog 5 tot 10 jaar open kan blijven, maar vindt het wel zorgelijk dat er geld bij Sportfondsen zit waar de gemeente niks vanaf wist. ‘Heeft Voorschoten wel de juiste regie op het beheer van de activiteiten van sportfondsen in Voorschoten?,’ vraagt ze zich af.

'Goed nieuws', maar wel kritiek
Erik Maassen, fractievoorzitter van de SP, is vooral blij: ‘niet alleen omdat wij het zwembad willen behouden, maar ook omdat het college laat zien dat de politiek zijn beloftes nakomt.’ ONS Voorschoten is ook erg gelukkig met de oplossing. ‘Dat is heel goed nieuws,’ reageert Hans van der Elst. René Zoetemelk (CDA) wijst vooral op de positieve effecten van een zwembad op de samenleving: ‘Het zwembad betekent naast welzijn ook een investering in de gezondheid van Voorschotenaren.’ 

Zoetemelk reageerde in eerste instantie wel gefrustreerd over het feit dat het zwembad ook over vijf jaar al gesloten kan worden. 'Ik ben hier echt van geschrokken. We hebben tien jaar afgesproken en dat las ik in allerlei mooie berichten vanuit de gemeente en nu is er toch een mogelijkheid om al na vijf jaar het zwembad te sluiten.' Ook andere oppositiepartijen 'schrokken' van het feit dat het zwembad al over vijf jaar dicht zou kunnen gaan.

'We moeten realistisch zijn. We willen niet nu al de deur dicht gooien voor een volgend college,' reageert Adriaan Adringa, fractievoorzitter van D66, op de kritiek. 'We hebben voor tien jaar middelen uitgetrokken en dat is ook de intentie. Maar we moeten wel alle opties open houden en over vijf jaar een plan maken.' Uiteindelijk stemden de partijen die kritiek hadden in met het evaluatiemoment over vijf jaar, omdat zij ervan overtuigd werden dat het slechts om een evaluatie gaat en niet om een directe sluiting.

Extra grip
Een meerderheid van de raad nam ook een voorstel aan waarin het gemeentebestuur aan de slag moet met meer controle op de exploitatie van het zwembad. ‘Met geld alleen zijn we er niet,’ zegt Andringa (D66), één van de initiatiefnemers van het voorstel. ‘De afgelopen jaren hebben we als gemeente onze opdrachtgeversrol richting het zwembad niet goed ingevuld. Dat moet anders.’ Het gemeentebestuur moet naast een financieel kader, nu ook een beleidskader voor het zwembad instellen. Ook moet het gemeentebestuur nog eens goed kijken of de kosten voor het onderhoud omlaag kunnen.

Het gemeentebestuur moet tot slot dus ook aan de slag om uiterlijk in 2025 met een plan te komen waarin uiteengezet wordt hoe en of het Wedde levensvatbaar is. 'We moeten gaan kiezen wat er definitief gaat gebeuren, waarbij een optie als commerciële clustering van sportfaciliteiten rond een zwembad mogelijk zou kunnen zijn,' zegt VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool. 'We moeten eerlijk zijn en dus ook de optie voor sluiting na vijf jaar open houden.'

Directeur blij
Directeur van het zwembad Gerard van Hal reageert blij op het nieuws. 'We kunnen in ieder geval voorlopig verder, daar ben ik heel blij mee. Voor de inwoners, maar ook voor het personeel.' Morgen is er gebak voor de personeelsleden. 'Dat hebben ze verdiend na twee jaar onzekerheid,' aldus Van Hal.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief