Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

VVD Voorschoten blij met verbeteringen aan watersysteem

VVD Voorschoten blij met verbeteringen aan watersysteem
Fotografie: VVD Voorschoten


22 september 2022

VOORSCHOTEN - De afgelopen week hebben er in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten op meerdere plekken werkzaamheden plaatsgevonden, die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een verbeterd en toekomstbestendig watersysteem, zo meldt VVD Voorschoten. Achter het Suze Groenewegerf is een watergang verlegd en is een stuw geplaatst. Nabij station de Vink zijn een nieuwe watergang en meerdere waterverbindingen aangelegd. ‘Al jarenlang zet de VVD Voorschoten zich in voor het verbeteren van het Voorschotense watersysteem: voor schoon oppervlaktewater en droge voeten.’, zo laat de VVD Voorschoten weten. Daarom is de partij blij met de verbeteringen aan het watersysteem.

Raadslid Bart Lavrijsen: ‘Doordat deze watergangen nu beter met elkaar verbonden zijn, ontstaat er een betere doorstroming van het oppervlaktewater. Dit komt de waterkwaliteit en dus het leven in het water ten goede. Daarnaast bieden de maatregelen een oplossing om wateroverlast bij zware regenbuien tegen te gaan. Dit alles draagt dus echt bij aan een klimaatadoptief Voorschoten en droge voeten in Noord-Hofland.’ De maatregelen worden uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland, in samenwerking met de gemeente Voorschoten.

Lavrijsen: ‘De VVD is blij met deze maatregelen, omdat ze echt bijdragen aan het verhelpen van de problemen die Voorschoten al jaren met haar watersysteem kent. Onze fractie zal zich ook de komende jaren inzetten om de stappen te zetten die de waterkwaliteit en de klimaatadoptie verder moeten verbeteren.’