Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Voorschotens boekje over bewoningsgeschiedenis

Voorschotens boekje over bewoningsgeschiedenis

6 mei 2021

VOORSCHOTEN -  Pierre van Grinsven van de AWN-Nederlandse archeologievereniging, afdeling Rijnstreek, heeft dinsdag het eerste exemplaar van ‘Voorschoten Archeologisch bezien’ aan wethouder Marcel Cramwinckel overhandigd in Museum Voorschoten.

In de afgelopen 20 jaar heeft de AWN afdeling Rijnstreek verschillende opgravingen uitgevoerd in gemeente Voorschoten. De bevindingen van die opgravingen zijn verwerkt in boekje ‘Voorschoten archeologisch bezien’. Daarin wordt de bewoningsgeschiedenis van Voorschoten beschreven en toegelicht aan de hand van onderzoeksresultaten van het onderzoek van de AWN. Het boekje is overzichtelijk en voorzien van mooie foto’s en illustraties.

Aan het boekje liggen vier uitgebreide rapporten ten grondslag, de zgn. Renus-reeks. Deze rapporten bevatten veel onderzoeksgegevens en zijn zeer gedetailleerd. Drie van deze rapporten hebben betrekking op onderzoek naar bewoning in de middeleeuwen in Voorschoten. Het gaat om de resultaten van het archeologisch onderzoek op de locaties van Het Wapen van Voorschoten, de Treubstraat 12-14 en de locatie waar nu de HEMA staat. Het vierde rapport beschrijft het onderzoek op het terrein van de Donklaan 78; daar zijn ook veel oudere resten gevonden uit de zogenaamde Vlaardingencultuur.

De bodem van het centrum van Voorschoten heeft nog vele geheimen over het ontstaan van het mooie dorp. Beetje bij beetje worden deze door archeologisch onderzoek ontdekt. Wethouder Marcel Cramwinckel benadrukte tijdens de overhandiging het belang van archeologisch onderzoek: “als je wilt weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt.”

Meer informatie over het boekje vind je hier.