Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Voorschoten zegt ja tegen lachgasverbod, nee tegen speelautomatenhal

Voorschoten zegt ja tegen lachgasverbod, nee tegen speelautomatenhal

23 april 2021

VOORSCHOTEN - Een meerderheid van de Voorschotense gemeenteraad heeft donderdagavond steun uitgesproken voor het opnemen van een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een verzoek van het college om verkennend onderzoek te doen naar de komst van een speelautomatenhal is door de raad afgewezen. Dat verzoek kwam er naar aanleiding van een vergunningsaanvraag van hotelfamilie Van der Valk. 

Het verbod op lachgas en het verkennend onderzoek naar esen speelautomatenhal zijn onderdeel van een bredere discussie over wijzigingen in de APV. Zo wil de gemeente ook het bedelaarsverbod uitbreiden naar alle openbare plaatsen, en nieuwe bevoegdheden om een vergunningsplicht op te leggen aan bedrijven die zonder vergunning exploiteren. Ook komt er een verbod op het oplaten van ballonnen en plastic en metalen confetti om zo vervuiling tegen te gaan.

Lachgasverbod
Eén van de belangrijkste wijzigingen die het college wil doorvoeren heeft betrekking op het verbod op lachgas. Momenteel is het gebruik van lachgas door de Opiumwet niet verboden. Volgens het college is lachgas voornamelijk onder jongeren een groeiend probleem. Wel geeft het college aan dat in Voorschoten momenteel geen concrete signalen van problematisch lachgasgebruik bekend zijn. 

Omdat de gemeente die problematiek voor wil zijn wil het college nu de APV wijzigen. Zo kan er volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (VVD) direct worden opgetreden wanneer die problemen zich wel gaan voordoen. 

'Epicentrum van witwashandel'
In 2015 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van twee vergunningsaanvragen besloten om géén speelautomatenhallen in Voorschoten toe te staan. Recentelijk heeft de gemeente opnieuw een vergunningsaanvraag ontvangen van hotelketen Van der Valk. Het voorstel om een verkennend onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor maximaal één speelautomatenhal werd wederom door de raad afgewezen.

De luidste kritiek kwam van D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. Volgens hem spelen dergelijke speelautomatenhallen een belangrijke rol in het criminele circuit, en moet Voorschoten niet 'een epicentrum van witwashandel' in huis willen halen. Volgens Andringa komt D66 nog met een amendementsvoorstel om de komst van een gokhal uit de wijzigingen van de APV te schrappen.

Ook SP-fractievoorzitter Eric Maassen ondersteunde het standpunt van D66. 'Er wordt steeds opnieuw druk uitgeoefend om hier zo’n gokhal te vestigen. Ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met het toestaan van een activiteit zoals gokken, vanwege de kwetsbaarheid van mensen die daar verslaafd aan kunnen raken en de rol van het criminele geld op de achtergrond.' Maassen gaf tevens aan het amendement van D66 te zullen steunen. Ook GroenLinks en het CDA spraken zich uit tegen de komst van een speelautomatenhal.

Strenge criteria
Waarnemend burgemeester en portefeuillehouder Charlie Aptroot (VVD) gaf aan begrip te hebben voor de aarzelingen vanuit de raad om een vergunning te verlenen aan een speelautomatenhal, maar was het oneens met de conclusies van D66 over de effecten van een speelautomatenhal.

'We gaan niet alleen kijken of bedrijven aan de strikte criteria voldoen, maar ook of we vertrouwen hebben in het bedrijf zelf. Of ze dus een goed anti-verslavingsbeleid hebben, wat daar de resultaten van zijn en of ze een betrouwbare partner zijn,' aldus Aptroot. Ook gaf hij aan dat het plaatsen van een gokhal in de gemeente meer kansen biedt op toezicht dan wanneer mensen online gokken. Ook zijn volgens de burgemeester de verliezen, met name mij een speelautomatenhal, beperkt omdat mensen met een maximumbedrag spelen. 

Marleen Persoon, fractievoorzitter Voorschoten Lokaal Sterk en voormalig croupier in het oude Kurhaus, bevestigde de uitspraken van burgemeester Aptroot. 'Juist die automatenhallen kun je het het beste beheersen.' Ondanks haar uitspraken gaf Persoon aan het voorstel eerst met haar eigen fractie te willen bespreken. 

Uiteindelijk gaf een kleine meerderheid van de raad aan er geen heil in te zien om een verkennend onderzoek uit te voeren. Tijdens de raadsvergadering van 29 april zal de gemeente de knoop definitief doorhakken.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU