Voorschoten

Voorschoten wil huidige bibliotheek omvormen tot multifunctionele accommodatie

Voorschoten wil huidige bibliotheek omvormen tot multifunctionele accommodatie

19 november 2020

VOORSCHOTEN - Het gemeentebestuur van Voorschoten stelt voor de huidige bibliotheek om te vormen tot een multifunctionele accommodatie waar onder andere de bibliotheek en filmtheater een plek krijgen, maar ook andere culturele en maatschappelijke activiteiten onderdak kunnen krijgen. De raad buigt zich 10 december over dit voorstel.

Een definitief financieel besluit, zo stelt het college voor, wordt na verdere uitwerking in juni 2021 genomen. 'Het plan moet passen in de huidige financiële mogelijkheden van de gemeente en daarnaast zijn haalbaarheid, het snel kunnen bieden van duidelijkheid en een alternatief voor zowel bibliotheek als filmtheater van belang', licht het college toe. Ook de voorkeur van de gebruikers weegt zwaar mee voor de keuze van de accommodatie.

Vier varianten
In het haalbaarheidsonderzoek zijn op verzoek van de gemeenteraad vier varianten onderzocht. De verbouwing van de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat in een grote en in een compacte variant, uitbreiding van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan en volledige nieuwbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de verbouwing van de huidige bibliotheek de meeste kansen biedt.

De compacte variant voor de Kruispuntkerk kon op onvoldoende draagvlak bij de partners rekenen en de uitgebreide variant is te duur en te onzeker.

Het door de bibliotheek en filmtheater ontwikkelde plan voor de culturele accommodatie op de bibliotheeklocatie wordt, indien de raad daarmee instemt, verder uitgewerkt zodat in juni 2021 een definitief besluit kan worden genomen. Doordat er dan meer bekend is over de financiële situatie, zoals de inkomsten vanuit het gemeentefonds en ontwikkeling van de kosten voor de jeugdzorg, is een betere afweging mogelijk, aldus het gemeentebestuur.

Flitspeiling
'De bibliotheek, het filmtheater en de cultuurfabriek (vertegenwoordiger van meerdere culturele organisaties in Voorschoten) zijn nauw betrokken geweest bij het onderzoek', schrijft de gemeente.

Inwoners hebben hun wensen kenbaar kunnen maken via een flitspeiling. Bijna 600 bewoners vulden de enquête in. Hiervan vindt 82 procent de aanwezigheid van een culturele accommodatie belangrijk voor het centrum van Voorschoten. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat cultuur een bijdrage levert aan maatschappelijke doelen. De bibliotheek en filmhuis kwamen naar voren als de voorzieningen waaraan de meesten veel waarde hechten.

Kruispuntkerk en centrumontwikkeling
Dit voorstel wil niet zeggen dat er niks meer gebeurt met de ontwikkeling van de Kruispuntkerk. 'Die vinden we, in relatie met de ontwikkeling van het centrum, de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de economische visie, zeer belangrijk. Echter, dit kan ook plaatsvinden met andere functies dan bibliotheek en filmtheater, die zelfs meer publiek kunnen trekken.'

Zo zijn er volgens het college in het land diverse voorbeelden te vinden van kerken met horeca, wonen, fitness, zzp- en kantoorruimte et cetera. 'Het is nu aan de eigenaar om in overleg met de gemeente, met een ander plan te komen voor de Kruispuntkerk dat recht doet aan de monumentale waarde van de kerk en ook een versterking voor het centrum kan betekenen.
Het college komt op later moment met een aanpak voor de samenhangende ontwikkeling van de locaties in het centrum.'

Cultureel centrum
Het uitwerken en realisatie van de nieuwe accommodatie vergt nog veel tijd. Tot het definitief besluit van de raad en de realisatie van de plannen, is het voorstel van het college om het Cultureel Centrum in ieder geval een jaar open te houden, met de mogelijkheid tot verlenging.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief