Voorschoten

Voorschoten laat 'dwangmiddel' voor woningcorporaties los met oproep om huren niet te verhogen

Voorschoten laat 'dwangmiddel' voor woningcorporaties los met oproep om huren niet te verhogen

12 juni 2020

VOORSCHOTEN – Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord met het plan van het gemeentebestuur om het heffen van de rioolheffing op de woningcorporaties niet langer boven het hoofd te laten hangen van die woningcorporaties. Dat werd twee jaar lang wel gedaan om de corporaties tot betere afspraken te dwingen en om eventueel geld te besparen. Door de rioolheffing gewoon door de huurders te laten betalen, krijgen de woningcorporaties meer ruimte om te investeren binnen de gemeente. Daarnaast zou het de band met de woningcorporaties moeten verbeteren. Ook werd een motie van de SP aangenomen die woningcorporaties oproept dit jaar geen huurverhoging door te voeren, vanwege de coronacrisis maar ook vanwege de huren die al torenhoog zijn in het dorp.

Door: Tom van der Horst

Twee jaar geleden stemde de gemeenteraad in met een motie waarin stond dat de woningcorporaties voor de rioolheffing op zouden moeten draaien. Die motie werd met toestemming van de gemeenteraad nooit in de praktijk gebracht, maar was een stok achter de deur voor betere afspraken. Ook zou er met het in de praktijk brengen van de motie 113.000 euro vrijkomen voor de gemeente, aangezien de gemeente de rioolheffing van mensen met een minimaal inkomen dan niet meer hoefde kwijt te schelden. 

Situatie is veranderd 
'Maar inmiddels is de context veranderd', zei wethouder Marcel Cramwinckel. Zo moest de gemeente twee jaar geleden iedere euro omdraaien, bijvoorbeeld om het zwembad open te houden. Inmiddels staat Voorschoten er financieel iets beter voor en dus is die 113.000 euro als back-up geen bittere noodzaak meer.

'Daarnaast hebben we grondig onderzoek laten doen naar hoe het nou zit met de investeringsruimte bij beide corporaties', zei Cramwinckel al in de commissievergadering vorige week. Daaruit blijkt dat door de woningcorporaties op te laten draaien voor de rioolheffing, zij flink wat minder kunnen investeren in nieuwe woningen of duurzaamheid. De rioolheffing kost woningcorporatie De Sleutels 116.000 euro en Woonzorg Nederland 430.000 euro. Daarmee kunnen er in totaal kunnen er 47 woningen minder gerealiseerd worden, blijkt uit het onderzoek. Ook kan er dan 1,7 miljoen (De Sleutels) 6,3 miljoen (Woonzorg Nederland) minder geïnvesteerd worden aan woningverbetering en/of aan de duurzaamheidsopgave.

Goede band of stok achter de deur?
Naast het financiële plaatje, gaat het ook om de manier waarop de gemeente met de woningcorporaties om wil gaan de komende jaren. 'Wij willen ze niet zien als clubs die onze instructies uitvoeren. Het is een partner die samen met ons maatschappelijke doelen uitvoeren zoals duurzaamheid, voldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen', aldus Cramwinckel. Volgens de wethouder liggen er scherpere afspraken dan de voorgaande jaren en is er een proces voor verduurzaming afgesproken, met concrete aantallen. 'Wij verwachten dan ook investeringen van de corporaties.'

Maar juist die maatschappelijke doelen waren een onderdeel van de discussie. Volgens een deel van de gemeenteraad hebben de corporaties de afgelopen jaren niet hun best gedaan om de doelen te halen. En ook de nieuwe afspraken voor de komende tijd vonden meerdere raadsleden wat mager. 'De corporaties blijven bij de wettelijke kaders en gaan niet verder. Dat valt een beetje tegen', zei CDA-raadslid Mark van Oostrum over de bouw- en duurzaamheidsplannen van de corporaties. Het CDA stemde dan ook tegen het voorstel van de gemeente. De rest van de raad stemde uiteindelijk voor.

Oproep huren niet te verhogen dit jaar
Over het matigen van de huurprijzen zei SP-fractievoorzitter Erik Maassen: 'Ik zie in de afspraken niks wat in de buurt komt van huurmatiging. We zien ze het landelijk verhuurakkoord uitvoeren, dat is geen extra inspanning van de corporaties.' Een grote meerderheid van de raad schaarde zich achter een motie van de SP waarin de corporaties opgeroepen worden om in ieder geval dit jaar een lagere huurverhoging door te voeren. 'Bij voorkeur helemaal geen huurverhoging', aldus SP-fractievoorzitter Erik Maassen.

Ook moet het gemeentebestuur onderhandelen om in de jaren 2021 en 2022 tot lagere huurverhogingen te komen. 'Voorschoten staat al in de top-5 van hoogste huren in het land en daarnaast zorgt de coronacrisis voor veel huurders voor financiële tegenvallers en onzekerheid', stelt Maassen. Alleen de VVD stemde tegen de motie. 'Er zijn meerdere aspecten die we graag willen regelen, dit is er maar een van. We willen afwachten hoe de boel er over een jaar voor staat', zei VVD-raadslid Sjoerd van den Dool.

Nieuwe toon en nieuwe ambities
Hoewel de gemeenteraad nog niet helemaal tevreden was over de nieuwe afspraken met de woningcorporaties, vonden zij het herstellen van het vertrouwen tussen de gemeente en de corporaties van groter belang voor de toekomst.

'Er is een nieuwe toon, er zijn nieuwe ambities. Ik denk dat dit het juiste moment is om het verleggen van de rioolheffing in te trekken', zei GroenLinks-fractievoorzitter Albert Deuzeman. 'Wij hechten aan de samenwerking als partners. Daarom moeten we meegaan met het collegevoorstel', aldus Hans van der Elst, fractievoorzitter van ONS Voorschoten. Volgens D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa zijn de prestatieafspraken een stap in de goede richting. 'Al kan het altijd beter.'

LEES OOK: SP Voorschoten wil stop op huurverhoging: 'Veel mensen zitten al in onzekerheid'

Altijd op de hoogte     
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.  
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief