Voorschoten

Voorschoten gaat volop woningen bouwen, maar vooral dure koopwoningen

Voorschoten gaat volop woningen bouwen, maar vooral dure koopwoningen

20 januari 2020

VOORSCHOTEN – De gemeente Voorschoten gaat de komende jaren vaart zetten achter het bouwen van woningen. Er ligt een woningbouwprogramma op tafel waarin 673 woningen gepland zijn op verschillende locaties. Daarvan wil het gemeentebestuur er de komende vier jaar daadwerkelijk 300 van realiseren.

Door: Tom van der Horst

Goed nieuws voor woningzoekenden in Voorschoten, alleen moet je wel goed in de slappe was zitten. Bijna 35 procent van de woningen in het programma zitten in de prijscategorie boven de 500.000 euro. Nog eens 33 procent zit in de prijscategorie tussen de drie en vijf ton. Slechts 5,5 procent van de nieuwe woningen zit in de prijscategorie onder de 191.000 euro. Het grootste deel van de nieuwe woningen komt uit drie nieuwe projecten: Starrenburg III, Segaar-Arsenaal en de Intratuinlocatie.

Een deel van de nieuw te bouwen woningen is sociale huur: 16,2 procent. Dat valt lager uit dan de in het coalitieakkoord afgesproken 25 procent. 'Wij zijn flexibel als het gaat om het bepalen van het percentage sociale huurwoningen per nieuwbouwlocatie. Dit kan meer of minder dan 25 procent zijn, mits het totale volume over de komende vier jaar minimaal 25 procent is', staat in het akkoord dat in 2018 gesloten werd.

'Wethouder goochelt met cijfers'
Als je naar het woningbouwprogramma kijkt, lijkt die 25 procent niet haalbaar. Maar, zegt wethouder Marcel Cramwinckel, het woningbouwprogramma zijn alleen de harde cijfers. Nog niet alle projecten zijn in het woonprogramma verwerkt, omdat sommige projecten nog niet helemaal af zijn. 'In het woningbouwprogramma staan alleen projecten die ver genoeg gevorderd zijn in de planvorming om openbaar te maken.' En dus komt het met die 25 procent sociale huur in Voorschoten wel goed, aldus de wethouder.

'Gegoochel met cijfers', noemt PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf het in het radioprogramma De VrijMiBo op Unity.NU. 'Het is allemaal een beetje onduidelijk. Als we naar de harde cijfers kijken, zie je gewoon dat er heel veel dure woningen bij komen en heel weinig woningen in de sociale sector.' De Graaf hekelt het dat er zoveel woningen van boven de vijf ton bij komen. 'En als je kijkt naar het project Roosenhorst, dan praten we over woningen van 700.000 tot 900.000 euro.'

Oncontroleerbaar
De wethouder gaf tijdens de vergadering over dit onderwerp aan dat er nog meer projecten komen en dat er uiteindelijk voldaan wordt aan de eis van 25 procent sociale huur. 'Dat is dan wel heel toevallig', zegt De Graaf cynisch. 'Het is volstrekt oncontroleerbaar aangezien de cijfers niet gekoppeld zijn aan concrete plannen. En in de cijfers neemt de wethouder ook de goedkope koopwoningen mee, die totaal niet binnen de sector sociale huur horen. We worden gewoon op het verkeerde been gezet.'

Ad de Graaf, fractievoorzitter van de PvdA Voorschoten, in de studio bij Unity.NU

Wethouder Cramwinckel gaf eerder al toe dat het beter kan met de ontwikkeling van de behoefte van verschillende categorieën, 'maar we zetten bouwen centraal, daar zijn goede cijfers’. Het bouwen zelf staat dan ook boven aan het prioriteitenlijstje van de wethouder. ‘We moeten echt meters maken.'

Om die meters te maken, heeft de gemeente Voorschoten extra ambtenaren nodig. 'We kunnen het niet met de capaciteit die we nu hebben', aldus Cramwinckel die dan ook een bedrag van 382.000 euro inzet voor de inhuur van extra personeel.

Beleidsregel sociale huur
In de nieuwe woonvisie van de gemeente is wel een beleidsregel sociale huur opgenomen. 'Daar zijn we heel blij mee', aldus De Graaf. De beleidsregel bepaalt dat bij ieder plan voor nieuwbouw of herontwikkeling van drie of meer woningen, tenminste 25 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Alleen bij hoge uitzondering mag van die regel afgeweken worden en het gemeentebestuur moet daar toestemming voor geven. Ook moet de ontwikkelaar dan ergens anders in het dorp extra sociale huurwoningen bouwen. Gebeurt ook dat niet, dan moet er een bedrag in een fonds worden gestort voor sociale woningbouw ergens anders in Voorschoten.

'Goed dat er veel meer druk en dwang in de richting van projectontwikkelaars komt', vindt De Graaf die ook een kritiekpuntje heeft op de beleidsregel. 'Het is jammer dat die regel pas komt als de grootste bouwprojecten al gestart zijn. Dan kan je die regel daar dus niet invoeren.'

Tekorten inhalen
GroenLinks en SP in Voorschoten vinden dat het gemeentebestuur de wooncrisis serieus neemt en dat het tekort aan sociale woningbouw komt door het vorige gemeentebestuur. 'Het vorige college bouwde nauwelijks en halveerde het percentage sociale woningbouw voor nieuwbouwprojecten. We hebben een achterstand in te halen', aldus SP-fractievoorzitter Erik Maassen. Maar ook Maassen weet dat er in de huidige plannen nog een tandje bij kan. De SP wil dan ook meer sociale woningbouw in Starrenburg III, een locatie waar 250 woningen gebouwd gaan worden. Maar om dat te bereiken, moeten de besluiten van het vorige gemeentebestuur aangepast worden. 

Naast sociale woningen, is er volgens meerdere partijen behoefte aan appartementen voor alleenstaanden, koppels en ouderen. 'Juist die appartementen kunnen een oplossing zijn voor mensen in Voorschoten die nu in een te grote éénsgezinswoning zitten en geen alternatieven hebben om daar uit te komen,' aldus GroenLinks-raadslid Paul 't Lam.

Woonvisie en monitor
Of de woningproblemen in Voorschoten opgelost gaan worden, zal de toekomst leren. Binnenkort praat de gemeenteraad verder over de plannen. Ook start de gemeente eerdaags met een monitor om de ontwikkelingen op het gebied van wonen in de gaten te houden.

De Unity.NU VrijMiBo is iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur op 105.7FM. In dit radioprogramma bespreken presentatoren Marc Wonnink en Tom van der Horst allerlei onderwerpen die spelen in de Leidse regio. 

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief