Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Verkeersonderzoek centrum Voorschoten afgerond

Verkeersonderzoek centrum Voorschoten afgerond

7 september 2021

VOORSCHOTEN - De verkeersmaatregelen uit het Centrumplan Voorschoten 2018 en het Plan Voorstraat Voorschoten zijn onderzocht op verzoek van het college.Het onderzoek is inmiddels afgerond en naar de raad gestuurd.

Het college van B&W heeft in 2019 besloten het onderzoek te starten nadat zij bezwaren van inwoners kregen.'Dankzij dit verkeersonderzoek kunnen we goed onderbouwd kijken naar reeds genomen en nog te nemen maatregelen op de verkeerssituatie in het centrum.' Aldus Wethouder Erika Spil (Verkeer en Vervoer). Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen om de huidige verkeerssituatie en bebording aan te passen. De gemeente wil onder andere de verkeersborden met langeteksten, die aan het begin van de voetgangerszones staan, aanpassen.

Meer informatie over de twee verkeersplannen is te vinden op de website.