Terug
Voorschoten

PvdA pleit voor een APK voor verkeersdeelnemers in Voorschoten

PvdA pleit voor een APK voor verkeersdeelnemers in Voorschoten
1 april 2023
VOORSCHOTEN - Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat merendeel van de Voorschotenaren die in bezit zijn van een rijbewijs, zich slecht aan de verkeersregels houden. De PvdA wil hier iets aan doen. ‘Want of het nu gaat om tegen het verkeer in rijden in de Voorstraat, het geen- voorrang verlenen op onze onverlichte zebrapaden of het parkeren in onhandig geplaatste fietsenrekken, al deze Voorschotenaren hebben met elkaar gemeen dat ze zich weinig gelegen laten liggen aan de aanwijzingen of geboden die op de verkeersborden staan afgebeeld. Aangezien Voorschoten de meest vergrijsde gemeente is van Zuid Holland én tevens het dorp is van jongvolwassen met de meeste schermtijd, trekken de onderzoekers de voorzichtige conclusie dat het te maken heeft met de bijziendheid van onze inwoners. Een zeer zorgelijke constatering.’, aldus PvdA Voorschoten.

De PvdA vindt dat de geschetste feiten gegronde reden voor actie. Ze heeft daarom vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld.  De PvdA ziet deze gedragingen nu al leiden tot onveilige situaties voor de betrokkenen zelf én de medeweggebruikers in het bijzonder. Vanwege die onveiligheid wil de PvdA een APK-onderzoek voor alle Voorschotenaren vanaf 18 jaar met een rijbewijs. Dit onderzoek gaat worden uitgevoerd door de nieuw op te richten organisatie Veilig Verkeer Voorschoten (VVV), een onderdeel van onze brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar.

Tijdens deze APK zal Veilig Verkeer Voorschoten onderzoeken hoe de gemiddelde oog- oog coördinatie van inwoner is en of er eventuele belemmeringen zijn die het onderkennen van de signalen van de verkeersborden in de weg staan. Bij het niet halen van deze test, mogen de inwoners zich alleen nog onder begeleiding van een ambtenaar in Voorschoten begeven.

We begrijpen dat deze noodzakelijke maatregel voor onze inwoners een extra belasting vormt. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de veiligheid van onze leefomgeving. Als partij staan we natuurlijk voor een veilig leefklimaat. PvdA fractievoorzitter Arnold Posthuma:  ‘We stellen voor om ieder jaar tijdens het Weekend van Voorschoten de inwoners die hun APK behaald hebben, in het zonnetje te zetten. Zij dragen direct aan fijner Voorschoten. Burgemeester Nadine Stemerdrink zal namens het College deze certificaten uitreiken. We hopen daarmee het nuttige met het aangename te kunnen combineren.’