Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

GroenLinks: Scholen toch de dupe van bezuinigingsdrang college

GroenLinks: Scholen toch de dupe van bezuinigingsdrang college
2 december 2022
VOORSCHOTEN - GroenLinks Voorschoten vindt het een teleurstellende ontwikkeling dat de Fortgensschool pas na de volgende verkiezingen mag hopen op een nieuw schoolgebouw en dat de financiering van de lopende voorbereidingen bevroren worden. Dit terwijl volgens GroenLinks de nood hoog is bij de school. Ook voor de Nutsschool en de Emmaus dreigt volgens de partij jaren uitstel.


Voor de verkiezingen leek het er volgens GroenLinks Voorschoten op dat er snel begonnen kon worden met de bouw van nieuwe scholen. ‘In zijn eerste begroting heeft wethouder Van der Elst van Voorschoten Lokaal die plannen meteen tot aan de volgende verkiezingen in de ijskast gezet, om in plaats daarvan geld op te potten. Een bittere pil voor met name de Fortgensschool, die zelfs al begonnen was met de voorbereidingen.’, aldus GroenLinks. GroenLinks verbaast zich ook over de steun van het CDA in deze, omdat zij zich volgens hen tot voor kort steeds zich als voorvechter verklaarde van scholenbouw op de kortst mogelijke termijn.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Voorschotense basisscholen over de huisvesting. Voor een aantal daarvan, de Fortgensschool voorop, is volgens GroenLinks de nood onderhand hoog. De gebouwen zijn niet alleen fysiek op, maar volgens de partij voldoen ook steeds minder aan de eisen van modern onderwijs. ‘Doordat de meerjarenbegroting tot voor kort een investering in scholenbouw voor 2024 bevatte, leek er gelukkig zicht te zijn op verbetering.’, aldus GroenLinks.

Volgend jaar moet het beleid rond onderwijshuisvesting worden geëvalueerd en herijkt. GroenLinks zal dan aandringen op versnelling, om de scholen niet de dupe te laten worden van de bezuinigingsdrang van dit college, zo laat de partij weten.