Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

GroenLinks Voorschoten wil investeren in scholenbouw

GroenLinks Voorschoten wil investeren in scholenbouw

30 november 2021

VOORSCHOTEN - GroenLinks Voorschoten wil na jaren van bezuinigingen meer investeren in schoolgebouwen. Onlangs zijn afspraken gemaakt met schoolbesturen over de vernieuwing van enkele schoolgebouwen, beginnend met de Fortgensschool. Met de hiervoor benodigde investering is al rekening gehouden in de begroting en GroenLinks wil dan ook dat de school nu gewoon aan de slag kan.

Elke gemeente in Nederland heeft als opdracht om lokale voorzieningen als scholen, bibliotheken en buurthuizen op te zetten en te onderhouden. Daarvoor ontvangen ze jaarlijks een bijdrage van het rijk, daarna is het aan de lokale politiek om te beslissen wanneer ze welke investeringen doen. Als de inkomsten en uitgaven dreigen om uit de hand te lopen kan de provincie wel ingrijpen. Voorschoten heeft dit in de vorige collegeperiode gehad, waardoor de gemeente een langere tijd terughoudend moest zijn met haar investeringen. 

'Na voorzichtig beleid door het zittend college van VVD, GroenLinks en D66 ziet de begroting voor 2022 en komende jaren er weer stukken gezonder uit.', zegt GroenLinks. 'Gelukkig is er weer ruimte voor noodzakelijke investeringen zoals de vervanging van schoolgebouwen aan het eind van hun levensduur. Hierover heeft de gemeente in 2020 nog afspraken gemaakt met de scholen in ons dorp, waarbij de Fortgensschool als eerste aan de beurt zou zijn.' De partij zegt samen met het CDA en D66 bij de bespreking van de begroting het initiatief te hebben genomen voor voldoende budget voor de nieuwbouw van deze school.

Nu lijken partijen als VLS terug te willen komen op deze afspraken, Schrijft GroenLinks Voorschoten. In een recent persbericht gaf deze partij aan scholenbouw niet langer op de normale manier te willen financieren, maar het geld eerst jarenlang te willen oppotten. Deze unieke aanpak zou voor de gemeente financieel wellicht voordelig zijn, zoals VLS voorvrouw Marleen Persoon wel vaker betoogd heeft. Maar dat zou dan wel ten koste gaan van onze voorzieningen, onze geloofwaardigheid en natuurlijk vooral de Fortgensschool en haar leerlingen. Voor GroenLinks daarom een onbespreekbare insteek: wij gunnen de school snel een mooi nieuw gebouw.