Terug
Voorschoten

Gemeenteraad Voorschoten wil werkgroep om maatregelen binnen de jeugdzorg te onderzoeken

Gemeenteraad Voorschoten wil werkgroep om maatregelen binnen de jeugdzorg te onderzoeken

16 april 2021

VOORSCHOTEN – De Voorschotense gemeenteraad heeft steun uitgesproken voor een voorstel van het CDA om een werkgroep op te richten om onderzoek te doen naar de effecten van een aantal beoogde maatregelen binnen de jeugdzorg. De gemeentelijke financiën staan namelijk onder druk door de toenemende kosten in de jeugdzorg.

In 2015 kregen gemeenten van het Rijk de regie over jeugdzorg in handen. Sindsdien zijn de kosten van de jeugdzorg aanzienlijk gestegen. Zo ook in Voorschoten: van 2 miljoen euro in 2015 tot bijna 4 miljoen euro in 2020. Het college wil daarom bij de raad peilen welke maatregelen kunnen worden genomen om grip op de kosten te krijgen.

Volgens Bas Verschoor, beleidsadviseur sociaal domein bij Werkorganisatie Duivenvoorde, staat de gemeente voor een aantal uitdagingen. 'Het realiseren van een balans tussen inkomsten en uitgaven voor de jeugdzorg staat centraal. We moeten de kwaliteit op peil houden.' De focus ligt daarbij op drie thema’s: het voorkomen van instroom, doelmatige en sobere geïndiceerde zorg, en het bevorderen van uitstroom.

Minder kinderen, meer kosten
De grootste stijging van de kostenposten vond plaats in de Jeugd-GGZ. Van 1,1 miljoen euro in 2015 tot 2,1 miljoen euro in 2020. Het verschil in het aantal cliënten is volgens Verschoor niet genoeg om een verdubbeling van de kosten te rechtvaardigen.

Die stijging valt volgens hem dan ook te verklaren door de toename in de duur en intensiteit van de trajecten. 'Het aantal kinderen daalt, maar de kosten per kind stijgen.' Onder de beoogde maatregelen vallen daarom onder meer een versobering van de maatwerkvoorzieningen en een begrenzing aan het aantal uren in de tweedelijnszorg.

Rekening voor echtscheiding
Een andere voorgestelde maatregel is het semi-verplicht stellen van hulp voor ouders bij hun eigen problematiek wanneer jeugdhulp wordt aangeboden. 'We moeten ouders bijvoorbeeld bewegen om mediation aan te gaan, zeker als ze ruzie hebben waar hun kind onder lijdt,' legt Verschoor uit.

VVD-raadslid Martine Zoun kwam met een alternatief voorstel om de kosten voor jeugdzorg als gevolg van een echtscheiding in te perken. 'Zou het bijvoorbeeld kunnen dat we bij elke complexe scheiding ongeacht het inkomen van de ouders een declaratie sturen die vrijwillig betaald kan worden? Dan krijgen ouders inzicht in wat ze de gemeente gekost hebben.'

Volgens Verschoor worden de kosten van de scheiding genoemd in de beschikking die de ouders toegestuurd krijgen. ‘Die kun je zo aanpassen dat er meer gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van de ouders,' legt hij uit, 'Maar we halen er meer uit door goed te kijken welke voorwaarden we kunnen stellen aan ouders om de jeugdhulp te laten slagen.'

Politieke besluitvorming
Hoewel de maatregelen erop gericht zijn om de kosten van de jeugdzorg binnen de perken te houden, sprak de raad de wens uit om de kwaliteit niet te laten lijden. CDA-raadslid Mark van Oostrum wil de discussie niet overlaten aan 'politieke besluitvorming'. 'Het gaat hier om volksgezondheid, dat kunnen we niet met vijf minuten spreektijd tijdens de commissie afdoen,' aldus van Oostrum.

Het raadslid stelde daarom voor om een werkgroep op te richten die de effecten van de maatregelen uitvoerig gaat onderzoeken. 'We moeten goed weten wat de effecten zijn van onze beslissingen voor onze jongste mensen.' Onder meer de PvdA en de VVD spraken hun steun uit voor een dergelijke werkgroep.

Esther Mieremet van D66 wilde liever een stapje verder gaan. Volgens haar is het wenselijk om de gehele commissie Mens & Samenleving bij het onderzoek naar de effecten van de maatregelen te betrekken. 'Een werkgroep klinkt als een selectief groepje. Het lijkt mij beter om dat als commissie te doen.' Ook dat voorstel kon op steun van de raad rekenen.

Niet blindweg alles wegstrepen
Wethouder Paul de Bruijn gaf aan tevreden te zijn met de initiatieven die door de raad zijn geopperd. 'Dat geeft ons handvatten,' legt hij uit. Ook deelt De Bruijn de zorgen van de commissie dat het nodig is om naar de lange termijn te kijken.

'We moeten niet blindweg alles wegstrepen. Dan hebben we op korte termijn een besparing maar zinken we op lange termijn verder weg. Dat is wel een uitdaging, want we moeten ruimte creëren,' aldus de Bruijn.

Tijdens het presidium wordt verder gekeken hoe de werkgroep vorm gaat krijgen.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app,
gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.