Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

CDA Voorschoten: 'Gemeente heeft zich rijker gerekend dat het in werkelijkheid is'

CDA Voorschoten: 'Gemeente heeft zich rijker gerekend dat het in werkelijkheid is'
Fotografie: CDA Voorschoten


4 mei 2021

VOORSCHOTEN - Volgens de fractie van het CDA in Voorschoten heeft de gemeente verkeerd gehandeld toen het in 2019, op advies van het college, boekhoudkundig de restwaarde over de eigendommen van de gemeente heeft berekend. Die methode blijkt in strijd te zijn geweest met de regels, waardoor de accountant nu geen goedkeuring kan geven aan de jaarrekening over 2020. 'De gemeente heeft zich rijker gerekend dan het in werkelijkheid is', schrijft fractievoorzitter René Zoetemelk.

De methode die de gemeente heeft gehanteerd volgt niet aan de regels die zijn opgesteld door de landelijke commissie BBV. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt aan welke eisen een begroting moet voldoen. 'Het blijkt dat al in januari 2020 door de BBV is aangegeven dat restwaarde reëel en per actief (per bezit) moet worden toegepast en niet in het algemeen', aldus Zoetemelk.

'Tussen toen en nu is echter geen signaal afgegeven naar de gemeenteraad dat dit wel eens zou kunnen inhouden dat het college een verkeerde weg is ingeslagen. De raad heeft daardoor niet kunnen ingrijpen.' Omdat de restwaarde niet op de juiste manier is berekend, is de jaarrekening voor 2020 door de accountant van de gemeente afgekeurd.

Verkeerde financiële uitgangspunt
Volgens Zoetemelk heeft het college waarschuwingen over de rekenmethode genegeerd, en komt de begroting voor de komende jaren daar nu onder te lijden. 'Het betekent in de praktijk dat de gemeente er slechter voorstaat dan rond de begrotingsbehandeling in november 2020 naar buiten is gebracht. In juli behandelen we de kadernota waarin we beleid uitzetten voor de jaren 2022-2025. Het zal er niet best uitzien', zegt Zoetemelk.

'Waarom is er in die tussentijd niet aan de bel getrokken en is de accountant gevraagd om een nieuw advies? Waarom is de raad niet tussentijds geïnformeerd? Het betekent dat we al minimaal een jaar besluiten nemen op grond van een verkeerd financiële uitgangspunt.'

In een uitspraak die doet denken aan de debatten over transparantie in de Tweede Kamer van de afgelopen periode hekelt Zoetemelk de wijze waarop het college communiceert: 'Hoe kan de raad controle uitoefenen op het college als het niet goed wordt geïnformeerd over richtlijnen rond begroting en verantwoording?'

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app,
gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.