Voorschoten

Begroting Voorschoten: grote meevaller in 2021, zwaar weer op komst in jaren daarna

Begroting Voorschoten: grote meevaller in 2021, zwaar weer op komst in jaren daarna

6 oktober 2020

VOORSCHOTEN - 2021 wordt een jaar van grote veranderingen voor Voorschoten. Dat is de eerste zin van de begroting van Voorschoten over 2021. Zo krijgt het dorp weer een eigen ambtelijke organisatie, heeft corona voor veel veranderingen gezorgd en werkt Voorschoten aan een drietal grote en een flink aantal kleinere bouwlocaties. Financieel staat het dorp er in 2021 goed voor dankzij een meevaller, maar zwaar weer kondigt zich de jaren erop wel aan.

Financieel wordt er in 2021 een overschot geboekt en wel van 1.097.000 euro. Dat overschot is echter eenmalig als gevolg van een incidentele meevaller. De gemeente had er al rekening mee gehouden dat er in 2021 minder geld vanuit het Rijk komt, maar dat is pas vanaf 2022 waardoor er nu meer geld te overblijft voor 2021.

600.000 euro van dat bedrag gaat in de spaarpot voor het sociaal domein, vooral om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Ook wordt er geld vrij gemaakt voor aantal prioriteiten van het gemeentebestuur: extra ambtenaren om meer te kunnen bouwen en er wordt geld ingezet voor de nieuwe ambtelijke organisatie en voor een levendig centrum.

Schuld loopt op, geen lastenverzwaring
De jaren 2022, 2023 en 2024 zijn minder rooskleurig dan komend jaar. In 2022 en 2024 is een klein overschot te zien, in 2023 komt de begroting van Voorschoten uit op een tekort van 200.000 euro. Er zijn namelijk veel onzekerheden waardoor de begroting van Voorschoten in die jaren ‘kwetsbaar’ blijft. De stijgende kosten in de jeugdhulp, onduidelijkheid over hoeveel geld Voorschoten in de toekomst krijgt van het Rijk en de effecten van de coronacrisis zijn daar debet aan.

De schuld van het dorp loopt ook op van 28 miljoen in 2021 naar 33,8 miljoen in 2024. 'Dat is op zich geen probleem', zegt wethouder Marcel Cramwinckel (Financiën). 'In een nota schuldbeheersing hebben we spelregels afgesproken. De schuld mag oplopen tot 55 miljoen euro. Zolang we daar onder blijven, is het goed. De komende jaren zal de schuld toenemen. Dat komt door ambities die we hebben.'

De lasten voor inwoners en bedrijven zullen dan weer niet omhoog gaan de komende jaren. 'Maar of dat de jaren daarna zo blijft, is maar de vraag. Want er is zwaar weer op komst', waarschuwt Cramwinckel.

Nieuwe ambtelijke organisatie per januari 2021
Het scheiden van de wegen van Wassenaar en Voorschoten gaat in ieder geval door. Het streven is om per 1 januari 2021 met de nieuwe ambtelijke organisatie te starten. 'Daar zien we enorm naar uit’, zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. ‘We zijn er van overtuigd dat we beter kunnen presteren.'

Volgend jaar wordt er 125.000 euro vrijgemaakt om de kosten voor de reorganisatie te dekken. Of dat voldoende is, zal moeten blijken wanneer de concrete plannen voor de reorganisatie er liggen. Die plannen worden nu uitgewerkt.

Levendig centrum en woningen bouwen
'De winkelgebieden in stand houden vraagt om keuzes, zoals meer concentratie van winkels in een beperkter gebied en mogelijk uitbreiding met aanvullende activiteiten, zoals horeca en culturele bedrijvigheid', zegt het gemeentebestuur over het centrum. Om dat te realiseren wordt er in 2021 en 2022 100.000 euro uitgetrokken. 'We werken aan een economische visie waarin het zwaartepunt ligt op het versterken van het centrum', zegt wethouder Paul de Bruijn. Volgend jaar wordt de uitvoering van het versterken van het centrum verwacht.

Ook wordt er de komende twee jaar 139.500 euro per jaar uitgetrokken voor extra ambtelijke capaciteit op het dossier van bouwen. Een drietal grote en een flink aantal kleinere bouwlocaties staan op het punt om te worden ontwikkeld, maar er zijn meer ambtenaren nodig om daarbij alles goed te regelen en om de plannen te kunnen realiseren.

Spelregels participatie duidelijker
Als het aan de waarnemend burgemeester ligt, gaat Voorschoten ook duidelijker communiceren over participatie. 'De boodschap moet eenvoudiger: participatie betekent niet altijd dat je je zin krijgt.'

Aptroot wil dat iedereen zijn mening kan geven, maar vindt wel dat er duidelijk moet worden gemaakt aan de inwoners dat uiteindelijk de gemeenteraad de besluiten neemt. 'Daar moeten we goed over praten, die spelregels moeten we duidelijk maken.'

Corona
'Niemand weet hoe de werkloosheid zich zal ontwikkelen en hoe hard het aantal bijstandsuitkeringen zal stijgen', zegt Cramwinckel over de gevolgen van de coronacrisis. Voor 2021 krijgt Voorschoten veel geld van het Rijk om de ergste klappen van de crisis op te vangen. 'Maar ook hierover zijn voor de jaren er na nog veel onzekerheden. We proberen organisaties bij te staan, maar daar is geen exact bedrag voor vrijgemaakt.'

Wel is er dus 600.000 euro in de spaarpot voor het sociaal domein gestopt. Een deel daarvan zal naar jeugdhulp gaan, waar de kosten ieder jaar maar stijgen. 'Daarvoor moet echt geld van het Rijk bij op den duur, anders kunnen we de begroting niet sluitend houden als dit zo doorgaat', aldus de wethouder Financiën.

Live chatsessies met inwoners
De begroting wordt in de gemeenteraad besproken in de commissie Burger en Bestuur op 29 oktober en de vergadering van de gemeenteraad op 5 november. Inwoners kunnen met de wethouder Cramwinckel over de financiën van de gemeente chatten. De live chatsessie vindt plaats op maandag 19 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur op de Facebookpagina van de gemeente.

Altijd op de hoogte 
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store
Het nieuws elke dag om 19.00 uur in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief