Voorschoten

Begroting Voorschoten vastgesteld: eindelijk sluitend maar toch 'op glad ijs'

Begroting Voorschoten vastgesteld: eindelijk sluitend maar toch 'op glad ijs'

8 november 2019

VOORSCHOTEN - De gemeenteraad in Voorschoten heeft donderdagavond de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De begroting is sluitend, maar daarvoor heeft de wethouder van Financiën, Marcel Cramwinckel, wel wat werk moeten verrichten. Ook blijven er onzekerheden. Bijna alle partijen stemden voor de begroting. Alleen de oppositiepartij Voorschoten Lokaal stemde tegen. PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf moest de raad vroegtijdig verlaten vanwege een thuissituatie, waardoor de PvdA geen stem uit kon brengen.

Een belangrijk middel dat de gemeente in gaat zetten is het anders afschrijven van de restwaarde van bezit. Bezit wordt ieder jaar afgeschreven met een restwaarde van nul euro in de boeken. Maar omdat bij bezit op het moment dat je het verkoopt wel restwaarde overblijft, hoeft er jaarlijks minder afgeschreven te worden en dus is er meer geld te besteden. Voorbeeld: je koopt een auto voor 1000 euro en schrijft ieder jaar 100 euro af. Na tien jaar verkoop je de auto en is deze nog 500 euro waard, dan had je ook ieder jaar 50 euro af kunnen schrijven. Door dat te doen met bezit van de gemeente, creëert de wethouder van Financiën wat lucht.

Fractievoorzitter René Zoetemelk (CDA) noemde het minder afschrijven van de restwaarde een 'konijn uit de hoge hoed'. Volgens hem levert dat op papier geld op, maar brengt het wel risico’s met zich mee. 'Die moeten we goed in de gaten houden en we willen daar een instrument voor.' Daarom diende het CDA – gesteund door de oppositie – een motie in die dat realiseert. Volgens Zoetemelk is Voorschoten op de weg terug, maar 'we putten reserves uit en halen kunstgrepen uit.' Ook SP ziet de voordelen van het nieuwe restwaarde-systeem, maar wil dat ook strak in de gaten houden. 'We gaan ermee akkoord, want het levert ruimte op. Dat is alleen niet in alle situaties verantwoord. Daarom willen we beter in kaart krijgen wat de risico's zijn.' Wethouder Cramwinckel gaf aan dat hij het helder zal maken wat de gevolgen zijn wanneer er bezit verkocht wordt.

Uitdagingen
Ontwikkelingen van buitenaf drukken flink op de begroting van Voorschoten. De grootste uitdagingen komen door de stijgende kosten voor jeugdhulp, de onzekerheid over hoeveel geld Voorschoten van het Rijk krijgt, de stijgende loonkosten binnen de gemeente en de kosten voor gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast liggen er ook uitdagingen als het gaat om het huisvestingsvraagstuk, want Voorschoten kampt met een tekort aan betaalbare woningen.

Het extra geld dat vrij komt vanwege het minder afschrijven van restwaarde, wordt ingezet om de begroting sluitend te maken en onder aan de streep blijft er ook nog 782.000 euro over. Daarvan gaat 100.000 euro in de spaarpot om onvoorziene uitgaven in de komende jaren op te kunnen vangen. 300.000 euro gaat in de spaarpot van het sociaal domein, om de stijgende kosten vooral op het gebied van jeugdzorg op te kunnen vangen.

Potje om tempo te maken, waaronder met woningbouw
De overgebleven extra 382.000 euro wordt ingezet om tempo te maken met het realiseren van een aantal doelstellingen uit het coalitieakkoord. Denk daarbij aan de beloofde 300 woningen die gebouwd moeten worden of het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het gehoor geven aan de samenwerking in de Leidse regio. De wethouder zei op aandringen van het CDA en de SP toe in 2020 met een plan van aanpak te komen waaruit blijkt hoe Voorschoten dan die extra woningen gaat realiseren.

Coalitiepartij VVD riep op om controle te houden op de uitgave van het extra potje van 382.000 euro. 'Ook wij beseffen dat de financiële situatie zorgelijk is. Het blijft heel voorzichtig sturen', aldus fractievoorzitter Katrien van Meenen. 'We maken ons zorgen om het bedrag van 382.000 euro die we willen inzetten om zaken te realiseren. We willen dan van de wethouder weten wat die uitgaven zijn op het moment dat ze uitgegeven worden.' Wethouder Cramwinckel kon de gemeenteraad geruststellen: 'Het geld wordt apart gezet en telkens als we met een voorstel komen, laten we zien welke maatregel we nemen en welk geld we ervan gebruiken. Dan kunt u nog een oordeel geven en dan pas gaan we verder. U heeft voldoende sturingsmogelijkheden.'

Hoge woonlasten en 'onnodige kleine uitgaven'
Wat gaat de inwoner merken van deze begroting? Door de 'kunstgreep' met de restwaarde en het creëren van meer ruimte in de begroting, blijven voorzieningen enigszins op peil - zoals zwembad Het Wedde dat is gered - en rijzen de lasten voor de inwoner niet de pan uit. Toch is er een lichte stijging van de lokale lasten, zoals de afvalstoffenheffing, OZB en rioolheffing. De woonlasten zijn ook de komende jaren in Voorschoten hoger dan in de gemiddelde andere gemeente. Zo betaal je in Voorschoten als gezin 1.093 euro aan woonlasten in 2020, het landelijk gemiddelde ligt op 740 euro. 'We moeten op het geld letten, maar daarnaast investeren we in bijvoorbeeld het zwembad en in cultuur. Ook gaan we huizen bouwen, dus de inwoners zien er wel wat voor terug', zegt de wethouder van Financiën.

Ondanks dat de meeste partijen tevreden waren met de begroting, werden er ook kritische noten gekraakt. Zo vindt Hans van der Elst, fractievoorzitter van ONS Voorschoten, het niet uit te leggen dat Voorschoten geld uitgeeft aan 'kleine, onzinnige dingen van enkele duizenden euro's'. Hij gebruikte daarbij een muurschildering in de tunnel bij de Knipweg en de Veurseweg als voorbeeld. In die tunnel wordt een muurschildering aangebracht, de kosten: 3238 euro. 'Dat soort uitgaven kunnen we niet uitleggen aan onze inwoners. We zijn verdorie verplicht het geld zo efficiënt mogelijk te besteden. Als we dit kunnen aannemen, dan bied ik bij deze mijn excuses aan de inwoners van Voorschoten aan.' Toch stemde Van der Elst voor de begroting. 'We moeten koesteren dat de begroting sluitend is, dat is ook een compliment aan het bestuur waard.'

SP stemt voor het eerst in geschiedenis voor begroting
Ook de SP in Voorschoten had liever wat extra investeringen in de samenleving gezien. Fractievoorzitter Erik Maassen: 'We hebben zwarte cijfers en daar heeft de gemeente hard voor gewerkt, maar daar zijn ook harde keuzes voor gemaakt en die zijn vooral bij de inwoners en de verenigingen neergelegd. Nu het weer wat beter gaat, moet de gemeente weer investeren in de samenleving.' Maassen wilde vooral dat de gemeente extra geld voor verenigingen neer zou leggen, omdat die door het veranderende subsidiebeleid flink getroffen worden. Er bestaat al een fonds van 200.000 euro die die klappen om moet vangen, maar dat is volgens Maassen niet genoeg. Hij vroeg het eerste jaar 50.000 euro extra in dat fonds, maar dat kon niet rekenen op een meerderheid. Mede doordat de wethouder aangaf met alle verenigingen een goed gesprek te hebben gehad: 'Geen enkele vereniging geeft aan op omvallen te staan door het nieuwe subsidiebeleid.'

Ook riep Maassen samen met de gehele oppositie op de OZB-lasten voor ondernemers te verhogen. 'We staan heel hoog in de lasten voor inwoners, als je kijkt naar ondernemingen is dat een ander verhaal: die zitten onder het landelijk gemiddelde. nkDaar kunnen de belastingen nog fli omhoog waarmee de gemeente 250.000 euro op jaarbasis opstrijkt.' Ook dat plan kon niet op een meerderheid rekenen. Toch stemde de SP voor het eerst sinds het deel uit maakt van de Voorschotense gemeenteraad voor de begroting. 'Soms zijn er tradities waar je mee moet breken', grapt Maassen. 'Voorschoten komt uit een moeilijke tijd en legt nu een begroting neer die positief is. Er is zelfs wat geld over en dat wordt uitgegeven aan belangrijke zaken.'

'Opvolgers zitten met de gebakken peren'
De grootste kritiekpunten kwamen van eenmansfracties PvdA en Voorschoten Lokaal. Fractievoorzitter Ad de Graaf (PvdA) vindt dat 'donkere wolken zich samenpakken boven het dorp'. De Graaf was vooral kritisch op de blijdschap met het overschot: 'Iedereen is blij, maar we halen de reserves leeg en de schuld stijgt met vijf miljoen euro. Door boekhoudkundige slimmigheden lijken we rijker dan we zijn.' De Graaf is bang dat de opvolgers met de gebakken peren van het beleid zullen zitten en riep, gesteund door het CDA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal, om een technische analyse van het beleid. 'Jaar in, jaar uit halen we meer geld uit de spaarpot dan we er in doen, omdat we anders de begroting niet rond krijgen. We moeten echt eens kijken hoe we dat anders kunnen doen.' De wethouder vond dat niet nodig, maar zei toe in een latere vergadering het beleid samen met de raad onder de loep te nemen.

Marleen Persoon, fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal, stemde tegen de begroting. 'Op het eerste gezicht is het een begroting waar je mee thuis kan komen, maar de ruimte om in de toekomst geld uit te geven wordt steeds maar kleiner. Je zadelt de komende generaties met problemen op', klonk het argument. 'Je tafelzilver kan je maar één keer verkopen, maar moeten de komende generaties dan met hun vingers eten?’ Met het tegenstemmen wil Persoon een signaal afgeven. 'Deze begroting stelt ons teleur. De schone schijn van het ambitieuze coalitieakkoord wordt niet waargemaakt. We besturen nog steeds met een gat in de hand en leven op de pof. De steun van Voorschoten Lokaal krijgt u niet', zei ze tegen het gemeentebestuur.

Tevredenheid bij meerderheid 
Ondanks de kritische kanttekeningen werd de begroting aanvaard en veelal met lovende woorden van een aantal oppositiepartijen en van de drie coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks. En daar was de wethouder van Financiën vanzelfsprekend blij mee. 'Dank voor de waardering, want het is een moeilijke klus in een gemeente als Voorschoten tot een structurele en sluitende begroting te komen. We gaan zuinig en beheerst met het geld om. Het vertrouwen in het bestuur is nog steeds heel laag, maar dat vertrouwen willen we langzamerhand laten stijgen daar doen we onze stinkende best voor.'

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Volg ons ook via InstagramFacebook en Twitter.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief