Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Voorschoten

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt Jaarrapport aan de Nationale Ombudsman

Alliantie Burgers Voorschoten overhandigt Jaarrapport aan de Nationale Ombudsman
12 juli 2021

VOORSCHOTEN - Rob van Engelenburg van de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) heeft woensdag 7 juli het jaarrapport 2020-2021 van de ABV overhandigd aan vervangend Nationale Ombudsman Joyce Sylvester. Ze kreeg het rapport waarin de werkzaamheden van de ABV staan uitgereikt op het terrein van de Rijnlandroute.

Een toepasselijke locatie voor de overhandiging omdat de Rijnlandroute een goed voorbeeld is vansamenwerking tussen burgerinitiatieven en de provincie. Zo is bij de RijnlandRoute samen besloten over de verdiepte ligging en de compacte aansluiting op de A4.

Behalve het overhandigen van het rapport vond ook een rondleiding en een gesprek plaats over het belang van burgerparticipatie op zowel lokaal als nationaal niveau. Sylvester sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid en de ervaring van de burgers. Ze noemt het een meerwaarde dat burgers met overheden samen knelpunten en leermomenten bespreken. Daarnaast werden ook vervolgafspraken gemaakt.

Verder is uitgebreid stilgestaan bij de werkwijze van de ABV. Zo werd met name de onafhankelijke insteek en constructieve benadering besproken. Het gehele rapport is te lezen op de website van de ABV