Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 071

Stiptheidsactie’s Verloskundigen maandag 23 mei

Stiptheidsactie’s Verloskundigen maandag 23 mei

23 mei 2022

LEIDEN/ REGIO - Op maandag 23 mei hebben verloskundigen door heel Nederland hun werkzaamheden neergelegd, zo ook in de Leidse regio. Zij doen dit omdat de manier waarop de verloskundige zorg betaald wordt, mogelijk gaat veranderen. Op 24 mei debatteert de tweede kamer over het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging van de geboortezorg in te voeren. Hiermee komt de organisatie van de geboortezorg in handen van de ziekenhuizen te liggen volgens de verloskundigen. Ze denken dat dit grote gevolgen zal hebben voor de laagdrempelige zorg in de wijk en keuzevrijheid van de zwangere. De KNOV en cliëntorganisaties zoals ‘Clara Wichmann’ en de ‘Geboortebeweging’ ondersteunen deze visie.

Verloskundigenpraktijk Liva heeft ook het werk neergelegd. Dat betekent dat zij vandaag niet de reguliere controles uitvoeren en ook geen huisbezoeken uitvoeren. Vrouwen die acute zorg nodig hebben krijgen deze uiteraard wel, aldus Kyra Vallinga van verloskundigenpraktijk Liva. Vrouwen die toch een controle nodig hebben kunnen naar een centraal punt in Oegstgeest komen, aan de Rhijngeesterstraatweg 33. De verloskundigen maken zich zorgen om het voortbestaan van de verloskundige zorg, vanuit de zelfstandige praktijken. Ook geven zij aan dat zij bij de gewijzigde bekostiging bang zijn dat zij hun autonomie verliezen. En de keuzevrijheid van de vrouw in welke verloskundige zorg zij zou willen hebben komt in gevaar, denken zij. Morgenavond in de Michael Barendse show tussen 19:00 en 21:00 is Kyra te gast en zal zij haar verhaal doen.

Protest tegen besluit
In de afgelopen maanden hebben 200.000 burgers en zorgprofessionals geprotesteerd tegen het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging in te voeren. Dit heeft nog geen resultaat gehad. De verloskundigen zien geen andere mogelijkheid meer dan het neerleggen van hun werkzaamheden, om de consequenties van dit beleid duidelijk te maken en de Tweede Kamer op te roepen in te grijpen. De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire (één vakgebied) bekostiging met kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis. Deze ontwikkelingsrichting kent draagvlak onder alle geboortezorgpartners, aldus de verloskundigen.

Verloskundigen zijn de flexibele schil in de geboortezorg en zijn 24/7 zowel in de wijk als in het ziekenhuis bereikbaar. ‘De Corona periode heeft opnieuw bewezen hoe belangrijk deze laagdrempelige zorg voor de gezonde zwangere is. Toen kon de zorg voor haar gewoon doorlopen, terwijl de ziekenhuizen op slot gingen’, geeft Joke Klinkert aan, woordvoerder Geboortezorg. ‘

Minister Kuipers
Minister Kuipers van Medische Zorg heeft in een brief van 21 maart 2022 aan de Tweede kamer laten weten dat hij van plan is om de huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten. Daarbij geeft hij ook aan dat hij deze bekostiging wil door ontwikkelen naar een beter passende bekostiging. Hierbij worden een aantal onderwerpen verkend, waaronder het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren.

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft op haar website aan dat bij integrale bekostiging zorgaanbieders kunnen samenwerken en afspraken maken zodat de kwaliteit van zorg voor moeder en kind verbeterd wordt. Integrale bekostiging bestaat volgens hen naast monodisciplinaire bekostiging van eerstelijns verloskundige zorg, uit tweedelijns verloskunde en kraamzorg. Regio’s die dat willen en er klaar voor zijn kunnen volgens de NZa overstappen naar integrale bekostiging. Daarvoor kunnen ze afspraken maken met zorgverzekeraars.