Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 071

Samenwerking in Leidse regio wordt versterkt in bedrijfsvoering

Samenwerking in Leidse regio wordt versterkt in bedrijfsvoering

21 juli 2021

REGIO - De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm gaan geven. Ze kiezen ervoor om de bedrijfsvoering op het gebied van HRM, Financiën, Inkoop, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Informatiemanagement en ICT onder te brengen bij de gemeente Leiden. Dit is een voorgenomen principebesluit van de colleges; de gemeenteraden krijgen de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven.

Sinds de oprichting van de bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 in 2012 ervaren de vier gemeenten dat samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering loont. Zo is onder meer de kwetsbaarheid verminderd, de kwaliteit verhoogd en zijn kosten bespaard.

Toch zijn er ook uitdagingen bij een hechtere samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van de invoering van de Omgevingswet, de introductie van de Wet Open Overheid en alle ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, datagebruik, digitale technologie en privacybeheer. Dit vraagt óók van de bedrijfsvoeringsorganisatie dat ze in haar dienstverlening naar elke gemeente hier passend op kan inspelen.

Nu de colleges het voorgenomen principebesluit hebben genomen om de bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden onder te brengen, worden na de zomer de stappen genomen om te komen tot een definitief besluit. Dat betekent onder meer dat de colleges besluiten nemen voor het inrichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en het opheffen van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling. Hierbij is instemming van alle gemeenteraden nodig.

Voor die tijd krijgen de gemeenteraden van de vier gemeenten in september nog de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven op het voorgenomen principebesluit van de colleges.