Laatste nieuws uit de regio    
Terug
Regio 071

Regio laat economische veerkracht zien tijdens pandemie

Regio laat economische veerkracht zien tijdens pandemie

25 oktober 2021

LEIDEN -In het pandemiejaar 2020 is de economie van de Leidse regio licht gegroeid. Dat blijkt uit de Index071, de regionale economische monitor opgesteld door bureau Blaauwberg. Die lichte groei is volgens de onderzoekers een mooi resultaat gezien de economische ontwrichting die de pandemie heeft veroorzaakt. De cijfers laten zien dat de Leidse regio weerbaar en veerkrachtig is gebleken.De coronacrisis lijkt niet als een rem, maar als een gaspedaal te werken voor het Bio Science Park en de onderwijs- en kennisinstellingen, aldus de onderzoekers. De bezoekerseconomie is de grote uitzondering, daar lopen de cijfers als verwacht flink terug.

De gemeenten uit de regio werken samen en tegelijkertijd ook aan het versterken van de eigen economische kracht. De index laat hierin wel tempoverschillen zien. Economie071 ziet het als een uitdaging om hier gebruik van te maken, zodat de regio als geheel profiteert.Nu het economisch beter gaat dan een jaar geledenkomen bovendien twee ‘oude’ structuurproblemen weer naar boven in de index: de schaarste aan gekwalificeerd personeel en de oververhitte woningmarkt.

Dat de regio wel tegen een crisis kan werd al eerder voorspeld in twee coronarapportages die vorig jaar zijn opgesteld. Toch is de bezoekerseconomie nagenoeg stilgevallen. Veel bedrijven en zzp’ers kregen overheidssteun. Een deel van de werknemers in de regio verloor zijn of haar baan. Verder konden honderden scholieren en studenten hebben geen stage lopen. Ook rouw en verdriet ging niet aan de regio voorbij. De uitgebreide overheidssteun maskeert veel economisch verlies. De ware crisiseffecten laten zich mogelijk daarom pas over een paar jaar meten, aldus de analyse van Blaauwberg.

De Index071 en de veerkrachtanalyse is te vinden op de website van Economie071